Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn privatlærere i Bergen

90 lærere i nærheten av deg!

Vårt utvalg privatlærere
i Bergen

Bergen
200kr/h
Logain
1. kurs gratis!

French master student in UiB gives french, english and arabic lessons / tutoring sessions.

I have access to different text books but also I often customize my methodology depending on the students/ their needs/ their level, etc...

Bergen
200kr/h
Benjamin
(2 avis)
1. kurs gratis!

Ildsjel tilbyr sin livserfaring i gymfaget! Gym handler om så mye mer enn bare det å kunne bevege seg! Bosatt i Bergen enn så lenge! Tilbudet gjelder for deg som går på ungdom og videregående skole.

Mine timer blir basert og inspirert av alt jeg har lært i livet hittil og hvordan gymfaget reddet nettopp meg! Timene går ut på å være aktiv i forskjellige type idretter, men med fokus på det å vise empati, respekt og forståelse for andre mennesker.

Bergen
233kr/h
Emili
1. kurs gratis!

Geofysikk elev ved UiB kan undervise i matte og geografi/geofag opp til univeristetsniva (vgs og ungdomsskole nivå)

Jeg baserer mine metoder på hva jeg selv har lært fra min utdanning og vil prøve å lære eventuelle elver med gjentagende oppgaver og eksempler som er relevante

Bergen
250kr/h
Francisco jose
(1 avis)
1. kurs gratis!

Vil du lære å snakke spansk av en ekte spanjol ? Jeg tilbyr spansktimer for alle nivåer både over nettet eller i person. Enten det gjelder lekser, eksamen eller om du vil lære spansk flytende, kontakt

Jeg baserer mine kurs ut ifra hvilket nivå eleven ligger på, både over nett eller i person. En del skriftlig, men for det meste muntlig øving ut ifra hva som ønskes.

Bergen
600kr/h
Alexander
1. kurs gratis!

Eksport spesialist med doktorgrad tilbyr handel- og internasjonaliseringskurs i Bergen og Hordaland

Jeg baserer mine kurs på egen eksportsalgserfaring (fisk, energi) og utdanning i Norge (Bergen), UK (Leeds) og Russland (Moskva). Målgruppen er alle engasjert i internasjonalt samarbeid.

Bergen
180kr/h
Anna
1. kurs gratis!

IB-student tilbyr hjelp med matte, biologi(naturfag) og russisk til grunnskole og vgs elever i Bergen.

Jeg har erfaring med å lære elever. Det er en gruppe av elever som jeg lærer russisk 3 ganger i uken. Undervisningen må tilpasse alle, men metode kan være forskjellig fra person til person. Jeg lager og følger en tydelig plan for fremtiden. Den inneholder mål og utvikling.

Bergen
270kr/h
Marcus
1. kurs gratis!

Jusstudent med Fagbrev gir kurs i Service og samferdsel programfag (VG1 VG2 og klargjøring til fagprøve)

Vi tar for oss ett og ett tema av gangen. Om ønskelig kan vi ha prøver, evt. avkryssning. Underviser i alle 6 fagene, Vg1: Drift og oppfølging, Planlegging, kommunikasjon og service Vg2: Sikkerhet, Økonomi og administrasjon, markedsføring Fagprøve: Kontor- og administrasjonsfaget - Salgsfaget. Entreprenørskap 1 og 2.

Bergen
215kr/h
Marcus
1. kurs gratis!

Jusstudent gir kurs i Naturfag på VGS studiespesialisering eller yrkesrettet i Bergen

Enkelt opplegg hvor vi tar for oss ett tema av gangen. Vi går ikke videre før ting sitter og vi bruker forenklede modeller der det trengs.

Bergen
310kr/h
Salva
1. kurs gratis!

Spansk underviser spansk som de spanskene lære seg på skolen. Bergen. A1, A2, B1, B2, C1

Jeg adapterer min undervisning til deg, det du vet og det du trenger. Jeg lære spansk som en spanske lærer seg på skolen.

Bergen
205kr/h
Nadja
1. kurs gratis!

Juss student, født og oppvokst i Moskva, tilbyr russisk undervisning på alle nivå i Bergen.

Jeg står for at språk er noe som man kan bruke fra dag 1. Derfor setter jeg mye fokus på praktiske øvelser som er maksimalt tilnærmet virkelige situasjoner. Vi skal snakke, vi skal leke, vi skal synge - gjøre alt for at et i utgangspunktet fremmed språk vil føles naturlig og spennende.

Laksevåg
150kr/h
John
1. kurs gratis!

Student ved Universitet i Bergen gir kurs i Religion, historie og Etikk til elver på ungdomskole og videregående.

Jeg liker å gi tett oppfølging og veiledning, så jeg går derfor for privattimer eller mindre grupper. Undervisningsmetoden er mer samtalebasert enn didaktisk, der elev får bidra med egen tolking.

Bergen
400kr/h
Arne
1. kurs gratis!

Siviløkonomistudent med 8 års erfaring i aksjemarkedet og egen investeringsblogg tilbyr privatundervisning innenfor finans og aksjer.

Min metode går ut på å forklare studenten hva aksjer er, hvordan aksjemarkedet fungerer, hva fond og hva indeksfond er, hvilke strategier som finnes og hvordan man burde ha et sunt forhold til markedet.

Bergen
500kr/h
Julia anna
1. kurs gratis!

Profesjonell konsertcellist med 10 år erfaring gir cello- og notelærekurs, alle nivåer

Min undervisningsmetode er flexibel og avhenger av student (også repertoire). Jeg baserer min kurs med nybegynnere på Suzuki Strings School.

Bergen
450kr/h
Julia anna
1. kurs gratis!

Profesjonell konsersanger med 9 år erfaring gir sang- (klassisk, jazz, popp) og notelærkurs

Min undervisningsmetode er flexibel og avhenger av student (også repertoire). Jeg baserer min kurs på svensk-italiensk bel canto teknikk (klassisksang) eller Complete Vocal Technique (jazz og pop).

Bergen
450kr/h
Julia anna
1. kurs gratis!

Profesjonell musiker med 9 år erfaring gir notelære- og pianokurs i Bergen

Min undervisningsmetode er flexibel og avhenger av student (også repertoire).

Bergen
100kr/h
Zeth
1. kurs gratis!

Ønsker du å utvide din kunskap om det engelske språket? Å finne balanse mellom grammatikk og formation av setninger? Ønsker du kanskje å skrive tekster på engelsk eller formulere deg språklig? Eller t

Jeg diskuterer gjerne med de jeg vil hjelpe for å finne ut hvordan de enklest lærer og utvider, oh anpasser mine læringsmetoder deretter. Det jeg oftest gjør der utifra er å bruke Flashcards, korte skrive oppgaver og lesing av andre tekster. Hvis du lærer bedre visuelt drar jeg gjerne med videoer og bilde forklaringer. Lærer du kreativt blir det mange ganger skriving av fortellinger. OSV.

Bergen
250kr/h
Mathias
1. kurs gratis!

Psykologistudent på UiB tilbyr privatundervisning i psykologi 1 og 2 for videregåendeelever og privatister.

Jeg er opptatt av tre ting i min undervisning: 1) Lære å lære effektivt 2) Hvordan skrive gode tekster (gjelder fag for dette er viktig) 3) Dybdelæring; å trekke linjer på tvers av faget Målet mitt er å skape interesse for faget det undervises i, og å gi de verktøyene som skal til for en effektiv studiehverdag. Alle har forskjellige måter å lære på.

Bergen
300kr/h
Jonatan
1. kurs gratis!

Dyktig Antropolog og lektor tilbyr privatundervisning i samfunnsfag og religion i Bergen.

Etter en god samtale der vi setter klare mål for eleven kan jeg skreddersy opplegget til den gjeldende. Min undervisningsmetode er relasjonell, ytre og indre motivasjon, konsekvent bygging av begrep og knytte de sammen i større helheten. Det første og viktigste er å få god kontakt med elevene mine. Når de vet at jeg respekterer de, respekterer de meg og hører de etter.

Bergen
50kr/h
Andrea
1. kurs gratis!

Ivrig student som kan undervise i historie, krle, filosofi og samfunnfag. Jeg skal selv ta master i historie og bli lærer. Første time er gratis!

Jeg basere mine kurs på enkelt individ og hvordan individet skal klar det på best mulig måte å mestre faget. Dette kan være alt fra foredrag til oppgave arbeid m.

Bergen
270kr/h
Kjersti
1. kurs gratis!

Grunnleggende tegnspråkkurs Avholdes i Bergen og på nett, av tolkestudent med språkfaglig bakgrunn.

Jeg gir en grunnleggende innføring i hvordan Norsk Tegnspråk er bygget opp, og har fokus på mengdetrening og ordforråd. Jeg ønsker å tilpasse undervisningen etter hva hver elev er interessert i å lære. Jeg bruker og deler ressurser utviklet av Statped til bruk i tegnspråklæring.

Bergen
220kr/h
Stian
1. kurs gratis!

Student tilbyr norkskurs til vgs elever som skal gjennom eksamen og ander som har fremmedspråk som morsmål.

Jeg kan lage ett undervisningsopplegg som tar sikte på å nå ett mål, eller vi kan lage en plan sammen som vi gjennomfører. Samtidig satser vi på enten dobbelt eller trippeltimer (med pause), og disse vil bli prioritert.

Bergen
210kr/h
Stian
1. kurs gratis!

Student gir engelskundervisning til elever som går på vgs i Bergens og området rundt.

Jeg kan enten lage undervisningsopplegg som vi går gjennom sammen, eller vi kan lage en plan sammen som vi følger. Vi tar utgangspunkt i hva du ønsker å oppnå også jobber vi sammen om det målet.

Bergen
350kr/h
Julia anna
1. kurs gratis!

Student fra Tyskland tilbyr tyskkurs opp til C1 nivå (i hjemmet, Bergen)

Min undervisningsmetode er veldig flexibel og avhenger av studenten. Jeg baserer mine kurs på diverse skøleboker, men det er også frivillig.

Bergen
215kr/h
Stian
1. kurs gratis!

Informasjonsvitenskapstudent hjelper vgs elever med matte. Leksehjelp, prøveforberedelser, og ekstraundervisning i Bergen.

Jeg er flink til å forklare emne, gir deg god tid på å prøve å løse oppgavene selv, korrigerer der ting er feil. Jeg kan enten lage en plan på hva du bør kunne, eller du kan fortelle meg hvilke deler du ønsker å lære mer om.

Bergen
200kr/h
Aleksandra
1. kurs gratis!

Psykologilærer-student som tilbyr undervisning i generell psykologi. Gir også privatundervisning i psykologifagene Psykologi 1+2.

Jeg benytter empirisk støttede teknikker og metoder i forbindelse med undervisning i psykologi. Mennesker lærer på forskjellige måter, og derfor vil jeg også være fleksibel i bruk av ulike metoder og arbeidsmåter avhengig av den enkeltes behov og forutsetninger. Undervisning i skolefagene Psykologi 1 og 2 vil basere seg på læreplanmålene som er gitt av Utdanningsdirektoratet (udir.

Bergen
150kr/h
Kim even
1. kurs gratis!

Sivilingeniørstudent tilbyr matteundervisning opp til og med ungdomsskolenivå til elever i Bergens området

Min metode går ut på at jeg gir en liten innføring i enkle konsepter, deretter går mesteparten av tiden ut på at du løser oppgaver og jeg hjelper deg underveis.

Bergen
200kr/h
Maren
1. kurs gratis!

Medisinstudent tilbyr privatundervisning i naturfag til elever på barne- og ungdomdomsskolen og vgs i Bergen/Oslo!

Jeg liker å arbeide interaktivt, slik at jeg er sikker på at eleven har forstått det jeg forsøker å formidle. Jeg tilpasser opplegget til elevens nivå, og følger et tempo vedkommende er komfortabel med. Jeg ønsker ring gjerne kontinuerlig tilbakemelding, slik at jeg kan tilpasse meg underveis, og så eleven får mest mulig ut av timene våre.

Bergen
300kr/h
Natalia
1. kurs gratis!

Student på UiB med polsk som morsmålet tilbyr en polskkurs på alle nivåer

Jeg baserer kurset mitt på autentiske materialer og tilpasser hele programmet til ens individuelle forventninger. Kurset omfatter alle viktige elementer som uttale, grammatikk. konversasjoner osv.

Bergen
250kr/h
Natalia
1. kurs gratis!

Student til tysk språk og litteratur tilbyr kurs i tysk på alle nivåer

Jeg baserer kurset mitt på autentiske materialer og tilpasser hele programmet til ens individuelle forventninger. Kurset omfatter alle viktige elementer som uttale, grammatikk. konversasjoner osv.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

Se gjennom alle våre kurs i nærheten av
Bergen

Tusenvis av lærere kan hjelpe deg,
finn tilgjengelige privatkurs i nærheten av Bergen.

Etter fag

Etter by

Etter nivå

Få undervisning av de beste lærerne i Bergen

Finn en privatlærer i Bergen for å hjelpe deg

Ønsker du å lære et nytt språk? Trenger du hjelp til lekser, repetisjon av kurs eller forberedelse til eksamen? Har du alltid drømt om å spille et instrument? En idrett som du ikke har hatt tid til å lære? 

Superprof hjelper deg å finne den beste læreren. Vi samler alle de kompetente lærerne i Bergen og i området rundt. 

Privatkursene og coachingen gjør det mulig med raske fremskritt

Om det er kurs i hjemmet eller i en lesesal, kan du dra nytte av en erfaren lærer. Forbedre dine karakterer, reduser aksenten din - å jobbe i dybden med en disiplin er enklere når noen guider deg.