Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn privatlærere i Bergen

126 lærere i nærheten av deg!

Vårt utvalg privatlærere
i Bergen

Bergen
200kr/h
Logain
1. kurs gratis!

French master student in UiB gives french, english and arabic lessons / tutoring sessions.

I have access to different text books but also I often customize my methodology depending on the students/ their needs/ their level, etc...

Bergen
300kr/h
Jonatan
1. kurs gratis!

Dyktig Antropolog og lektor tilbyr privatundervisning i samfunnsfag og religion i Bergen.

Etter en god samtale der vi setter klare mål for eleven kan jeg skreddersy opplegget til den gjeldende. Min undervisningsmetode er relasjonell, ytre og indre motivasjon, konsekvent bygging av begrep og knytte de sammen i større helheten. Det første og viktigste er å få god kontakt med elevene mine. Når de vet at jeg respekterer de, respekterer de meg og hører de etter.

Bergen
250kr/h
Celine
(2 avis)
1. kurs gratis!

Jusstudent på UiB gir franskkurs til elever på ungdomsskole og vgs i Bergen

Jeg tilbyr eksamensrettet undervisning, og hjelper gjerne til med ukentlige lekser og prøver. Undervisningsmetoden min vil variere fra person til person. Det viktigste for meg er at vi finner en metode som eleven er komfortabel med. Jeg mener det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor det er rom for å feile. Det er nettopp da eleven får utviklet seg faglig og ikke minst språklig.

Bergen
300kr/h
Vidar
1. kurs gratis!

Psykologistudent som tidvis har vært besatt av selvutvikling og livsmestring tilbyr kurs i nettopp dette.

De viktigste bestanddelene i personlig utvikling er ØNSKET om å endre noe, og VILJEN til å prøve. Vi vil fokusere på å klargjøre og styrke disse. Store individuelle forskjeller gjør at den beste fremgangsmåten videre kan variere. Derfor blir det viktig med gode samtaler som gjør at vi forstår hverandre godt.

Bergen
200kr/h
Vidar
1. kurs gratis!

Psykologistudent tilbyr psykologi kurs / coaching til elever, ungdommer og unge voksne.

Jeg er ny som "underviser" selv, men har gjort meg opp en del kritiske tanker gjennom min egen tid som student. Jeg vil fokusere på studentenes motivasjon ved å rette oppmerksomheten deres mot hvorfor vi studerer/lærer i det hele tatt, og hvorfor vi lærer om dette emnet spesielt.

Bergen
310kr/h
Mireille
(3 avis)
1. kurs gratis!

Spansk språkundervisning på en morsom og moderne måte - Spanish language teaching in a funny and modern way

I customize my courses based on my student's needs. I use dynamic methods based on multimedia content and interactive exercise.

Bergen
200kr/h
Benjamin
(2 avis)
1. kurs gratis!

Ildsjel tilbyr sin livserfaring i gymfaget! Gym handler om så mye mer enn bare det å kunne bevege seg! Bosatt i Bergen enn så lenge! Tilbudet gjelder for deg som går på ungdom og videregående skole.

Mine timer blir basert og inspirert av alt jeg har lært i livet hittil og hvordan gymfaget reddet nettopp meg! Timene går ut på å være aktiv i forskjellige type idretter, men med fokus på det å vise empati, respekt og forståelse for andre mennesker.

Bergen
65kr/h
L. miel
1. kurs gratis!

BLI BEDRE I NEDERLANDSK steg for steg - Learn Dutch from a native Dutch speaker - Leer Nederlands van een echte Nederlandstalige

I don't have any particular method. It all starts with identifying the student's needs and background knowledge. To make the theoretical side of Dutch more comprehensible, I like to use a wide array of media (f.e. excerpts from Dutch culture: TV, film, music, literature, you name it, ...). So expect an eclectic style of teaching.

Bergen
180kr/h
Anna
(1 avis)
1. kurs gratis!

IB-student tilbyr hjelp med matte, biologi(naturfag) og russisk til grunnskole og vgs elever i Bergen.

Jeg har erfaring med å lære elever. Det er en gruppe av elever som jeg lærer russisk 3 ganger i uken. Undervisningen må tilpasse alle, men metode kan være forskjellig fra person til person. Jeg lager og følger en tydelig plan for fremtiden. Den inneholder mål og utvikling.

Bergen
233kr/h
Emili
1. kurs gratis!

Geofysikk elev ved UiB kan undervise i matte og geografi/geofag opp til univeristetsniva (vgs og ungdomsskole nivå)

Jeg baserer mine metoder på hva jeg selv har lært fra min utdanning og vil prøve å lære eventuelle elver med gjentagende oppgaver og eksempler som er relevante

Bergen
250kr/h
Francisco jose
(1 avis)
1. kurs gratis!

Vil du lære å snakke spansk av en ekte spanjol ? Jeg tilbyr spansktimer for alle nivåer både over nettet eller i person. Enten det gjelder lekser, eksamen eller om du vil lære spansk flytende, kontakt

Jeg baserer mine kurs ut ifra hvilket nivå eleven ligger på, både over nett eller i person. En del skriftlig, men for det meste muntlig øving ut ifra hva som ønskes.

Bergen
600kr/h
Alexander
1. kurs gratis!

Eksport spesialist med doktorgrad tilbyr handel- og internasjonaliseringskurs i Bergen og Hordaland

Jeg baserer mine kurs på egen eksportsalgserfaring (fisk, energi) og utdanning i Norge (Bergen), UK (Leeds) og Russland (Moskva). Målgruppen er alle engasjert i internasjonalt samarbeid.

Bergen
150kr/h
Rayana
1. kurs gratis!

Student på lærerutdanning innenfor Engelsk faget tilbyr undervisning og hjelp både muntlig og skriftlig

Jeg vil undervise med å gå grundig gjennom lærestoffet først, så vil jeg tilby oppgaver sammen med min hjelp underveis.

Bergen
150kr/h
Håkon willie
1. kurs gratis!

Student i matte og kroppsøving på Grunnskolelærerutdanningen tilbyr hjelp i alle skolefag i Bergen

Min lærefilosofi er å ha det gøy mens man lærer. Jeg kan undervise fra 5. Trinn til og med videregående.

Bergen
180kr/h
Erlend
1. kurs gratis!

Ivrig og engasjert Arbeids- og organisasjonspsykologi-student kan tilby psykologikurs opp til Universitetsnivå i Bergen

Min undervisningsmetode er fleksibel etter behov, men jeg pleier ofte å fortelle fra PowerPoint med stor mulighet for både refleksjonsspørsmål underveis, spørsmål fra elever og åpne for mest mulig interaksjon for å øke læringsutbytte.

Bergen
320kr/h
Marco
1. kurs gratis!

Fra Hei til Hola på dine premisser! Nå kan DU lære deg spansk.

Jeg mener at for å lære et nytt språk er det viktig å praktisere det, med andre å øve! Vi kommer til ha fokus på oppgaver tilpasset ditt nivå, praktisering av språket samtidig som vi legger vekt på grammatikken.

Bergen
200kr/h
Hibaq
1. kurs gratis!

Student ved det Juridiske Fakultet i Bergen som gir samfunnsfagligekurs til elever ved vgs i Bergen.

Min undervisningsstil baserer seg på muntlig samspill mellom meg og den jeg underviser. Jeg er fleksibel når det kommer til å tilrettelegge undervisningen etter det opplegget som er lagt på elevens skole, samt individuelle behov.

Bergen
350kr/h
Anja
1. kurs gratis!

Medisinstudent kan undervise i naturfag, biologi og flere fag i samme kategori fra ungdomsskole til universitetsnivå.

Mine undervisningsmetoder er mange, og jeg legger opp undervisningen etter hver enkelt elev sine behov. Jeg har erfaring med undervisning av ungdomsskolestudenter og vgs-studenter hvor jeg har undervist hele klasser, så gruppeundervisning er også komfortabel med.

Bergen
150kr/h
Kim even
1. kurs gratis!

Sivilingeniørstudent tilbyr matteundervisning opp til og med ungdomsskolenivå til elever i Bergens området

Min metode går ut på at jeg gir en liten innføring i enkle konsepter, deretter går mesteparten av tiden ut på at du løser oppgaver og jeg hjelper deg underveis.

Bergen
270kr/h
Marcus
1. kurs gratis!

Jusstudent med Fagbrev gir kurs i Service og samferdsel programfag (VG1 VG2 og klargjøring til fagprøve)

Vi tar for oss ett og ett tema av gangen. Om ønskelig kan vi ha prøver, evt. avkryssning. Underviser i alle 6 fagene, Vg1: Drift og oppfølging, Planlegging, kommunikasjon og service Vg2: Sikkerhet, Økonomi og administrasjon, markedsføring Fagprøve: Kontor- og administrasjonsfaget - Salgsfaget. Entreprenørskap 1 og 2.

Bergen
215kr/h
Marcus
1. kurs gratis!

Jusstudent gir kurs i Naturfag på VGS studiespesialisering eller yrkesrettet i Bergen

Enkelt opplegg hvor vi tar for oss ett tema av gangen. Vi går ikke videre før ting sitter og vi bruker forenklede modeller der det trengs.

Bergen
310kr/h
Salva
1. kurs gratis!

Spansk underviser spansk som de spanskene lære seg på skolen. Bergen. A1, A2, B1, B2, C1

Jeg adapterer min undervisning til deg, det du vet og det du trenger. Jeg lære spansk som en spanske lærer seg på skolen.

Bergen
199kr/h
Finn
1. kurs gratis!

NHH student tilbyr privatundervisning i matematikk 1P, 2P, S1, og S2 i Bergen

Når det gjelder min metodologi synes jeg det er viktig at man bygger opp en forståelse for matematikk. Da blir det mye enklere å bli flinkere i matematikk. Jeg har imidlertid også forståelse av at forståelse kan være problematisk å lære, derfor finner jeg også andre måter man kan lære seg å gjøre matte.

Bergen
150kr/h
Sheila
(1 avis)
1. kurs gratis!

Vil du at naturfag skal bli ditt nye favorittfag? Då har du kommet til den rette plass

Mitt kurs baseres på en god del muntlige diskusjoner og faglige samtaler.

Bergen
205kr/h
Nadja
1. kurs gratis!

Juss student, født og oppvokst i Moskva, tilbyr russisk undervisning på alle nivå i Bergen.

Jeg står for at språk er noe som man kan bruke fra dag 1. Derfor setter jeg mye fokus på praktiske øvelser som er maksimalt tilnærmet virkelige situasjoner. Vi skal snakke, vi skal leke, vi skal synge - gjøre alt for at et i utgangspunktet fremmed språk vil føles naturlig og spennende.

Laksevåg
150kr/h
John
1. kurs gratis!

Student ved Universitet i Bergen gir kurs i Religion, historie og Etikk til elver på ungdomskole og videregående.

Jeg liker å gi tett oppfølging og veiledning, så jeg går derfor for privattimer eller mindre grupper. Undervisningsmetoden er mer samtalebasert enn didaktisk, der elev får bidra med egen tolking.

Bergen
400kr/h
Arne
1. kurs gratis!

Siviløkonomistudent med 8 års erfaring i aksjemarkedet og egen investeringsblogg tilbyr privatundervisning innenfor finans og aksjer.

Min metode går ut på å forklare studenten hva aksjer er, hvordan aksjemarkedet fungerer, hva fond og hva indeksfond er, hvilke strategier som finnes og hvordan man burde ha et sunt forhold til markedet.

Bergen
160kr/h
Yasmym
1. kurs gratis!

Brasiliansk student som tilbyr portuguisiskundervisning både muntlig og skriftlig! Ta kontakt for en gøy læring!

Min undervisningsmetode er å ta i bruk ordene og setninger så fort som mulig for å stimulere hjernen. Jeg kommer til å snakke portuguisisk med eleven så fort den har lært seg basics.

Bergen
150kr/h
Jakub
1. kurs gratis!

Bergen: Teaching mathematics in English -- exchange student at Department of Informatics (master level)

I only have experience in teaching in person, therefore I can't give group lessons so far. I believe that most can be learned through practice, so I like to let the person think and work and guide them when they get stuck at a problem. Since I focus on visualization in my studies, I believe visual guidance can be of great help in understanding mathematics.

Bergen
150kr/h
Jakub
1. kurs gratis!

Bergen: Teaching programming-related topics in English -- exchange student at Department of Informatics (master level)

I only have experience in teaching in person, therefore I can't give group lessons so far. I believe that most can be learned through practice, so I like to let the person think and work and guide them when they get stuck at a problem. Since I focus on visualization in my studies, I believe visual guidance can be of great help in understanding mathematics and computers.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

Våre tidligere studenter i Bergen anmelder sine lærere

For å forsikre oss om kvaliteten og pedagogien til lærerne våre

samler vi inn anmeldelser fra tidligere elever fra Bergen.

Disse anmeldelsene er autentiske og sikret av Superprof.

Perfekt! Jeg har hatt to spansktimer sammen med en venninne og Mireille. Mireille er flink til å lære fra seg, forklare og å tilpasse timene etter vårt behov. Hun har vært godt forberedt og stiller med materiale, sanger og filmer. Det er også veldig...

C
Christiane, Élève
For 2 måneder siden
Mireille
(3 avis)

Se gjennom alle våre kurs i nærheten av
Bergen

Tusenvis av lærere kan hjelpe deg,
finn tilgjengelige privatkurs i nærheten av Bergen.

Etter fag

Etter by

Etter nivå

Få undervisning av de beste lærerne i Bergen

Finn en privatlærer i Bergen for å hjelpe deg

Ønsker du å lære et nytt språk? Trenger du hjelp til lekser, repetisjon av kurs eller forberedelse til eksamen? Har du alltid drømt om å spille et instrument? En idrett som du ikke har hatt tid til å lære? 

Superprof hjelper deg å finne den beste læreren. Vi samler alle de kompetente lærerne i Bergen og i området rundt. 

Privatkursene og coachingen gjør det mulig med raske fremskritt

Om det er kurs i hjemmet eller i en lesesal, kan du dra nytte av en erfaren lærer. Forbedre dine karakterer, reduser aksenten din - å jobbe i dybden med en disiplin er enklere når noen guider deg.