Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Våre barneskolelærere

1 314 lærere for hjemmeundervisning

Vårt utvalg lærere som underviser på nivået
Barneskole

Tomasjord
250kr/h
Bella
1. kurs gratis!

Hei, Hola, Bonjour. Jeg er en ung kvinne, med masse godt humør og ikke minst lærevillig . Morsmålet mitt er spansk, men jeg bodde og studerte fransk og spansk i flere år i Frankrike.

Jeg tilbyr undervisning i spansk og fransk, der jeg fokuserer på forståelse for grammatiske strukturer og vokabular, for nybegynnere, og viderekommere. Både privat, og i mindre grupper. Jeg underviser både muntlig og skriflig og kan hjelpe deg med en metode for å forstå tekst og tale på lettere måte. Metodologi Kommer an på hver enkelt elev, tilpasser etter behov.

Oslo
300kr/h
Alex
1. kurs gratis!

Engelsklærer - Engelsk leksjoner - Lær Engelsk Nå - Engelskkurs - Engelsk.me - Engelskundervisning - Engelsklærer - Engelsk leksjoner - Lær Engelsk Nå - Engelskkurs

Hei, jeg heter Alex, og jeg er engelsklærer og spansklærer som bor i Oslo, Norge. Jeg flyttet til Norge fra USA i 2010. Min mor var fra Sør-Amerika og min far var fra USA. Jeg vokste opp å snakke spansk og engelsk. Jeg har lært spansk og engelsk i USA siden år 2000. Jeg har mye erfaring med å lære og jeg er heldig, jeg får gjøre det jeg elsker å gjøre.

Nærsnes
175kr/h
Lars halvor
1. kurs gratis!

VG2 elev som tilbyr undervisning og generell hjelp innenfor naturfag, matematikk og engelsk for grunnskole og ungsomskole elever

Min undervisningsmetode: 1. Møte eleven og skape en positiv men seriøs atmosfære. 2. Finne ut elevens nivå innenfor faget/temaet 3. Gå i detalj på hva som trenger oppklaring i 4. Forklare temaet på en tilpasset/ny måte og/eller stille retoriske spørsmål og/eller finne på sammenligninger/metaforer. 5. Gi eleven en oppgave(lese høyt sammen) 6. Oppfølging 7.

Porsgrunn
275kr/h
Seyedbehnam
1. kurs gratis!

Let's learn mathematics and physics in an exciting way! learn one time but forever.

I am patient, excited by teaching. Learning by step-by-step example solving.

Kristiansand
300kr/h
Jose-maria
(6 avis)
1. kurs gratis!

Har fransk grunnfag som jeg har tatt i Norge og har tolk utdannelse i det offentlig sektor som spansk tolk, er født i Frankrike og bodde der til jeg var 15 år, kan hjelpe med Fransk

det ser vi på ved starten hva dere ønsker å lære mer om. for eksempel om det er grammatikk, taler, samtaler, didaktikk, uttalelser eller andre tema eller områder.

Kristiansand
400kr/h
Jose-maria
(6 avis)
1. kurs gratis!

Spansk tolk med tolk utdanning i det offentlig sektor med erfaring fra rettsaker for domstoler.

det ser vi på ved starten hva dere ønsker å lære mer om. for eksempel om det er grammatikk, taler, samtaler, didaktikk, uttalelser eller andre tema eller områder.

Oslo
230kr/h
Erling
1. kurs gratis!

Relativt ung økonom tilbyr introduksjonskurs til smart bruk og sparing av penger for ungdom

Jeg bruker mest praktisk læring med oppgaver og gruppeoppgaver. Elevene skal selv komme frem til svarene og oppnå mestringsfølelse. Å kjenne at man mestrer det å håndtere penger er en fantastisk følelse! Mine kurs går over en periode, med forskjellige temaer, og hvor elevene også får oppgaver mellom hver undervisningskveld. Opplegg og emner kan diskuteres før kursene starter.

Oslo
210kr/h
Sophie
1. kurs gratis!

Få hjelp til å lære fransk, lesing, skriving og uttalelse samt om kulturen og språket

Jeg baserer mine timer på at vi kartlegger nivået til eleven, før vi ser nærmere på hvilke deler av språket det er enkelt å jobbe med og hvilke det er vanskelig. Videre jobber vi mye med uttalelse og generell samtale da dette er cluet til å lære fransk.

Bergen
200kr/h
Logain
1. kurs gratis!

French master student in UiB gives french, english and arabic lessons / tutoring sessions.

I have access to different text books but also I often customize my methodology depending on the students/ their needs/ their level, etc...

Ringsaker
299kr/h
Janna
(4 avis)
1. kurs gratis!

Sliter du med å lage en god CV og søknad, og gruer du deg til jobbintervjuet?

Jeg tilpasser etter dine behov, og hjelper deg med å lage en oversiktlig CV og formulere en god søknad som er skreddersydd til utlysingen og vekker interessen hos en potensiell arbeidsgiver. I tillegg gir jeg gode tips til hvordan man kan stå ut ved å lage en video-CV.

Jessheim
180kr/h
Marie
1. kurs gratis!

Tilbyr leksehjelp i matematikk opp til P-matte på videregående, og naturfag opp til videregående nivå

Imøtekomme eleven på best mulig måte. Tilrettelegge for en lærerik og effektiv måte å regne eller løse oppgaver på, naturligvis tilpasset eleven.

Tromsø
180kr/h
Tobias
(4 avis)
1. kurs gratis!

Bachelorstudent i Statsvitenskap ved UiT tilbyr en god innføring i faget for deg med politisk interesse

Min undervisningsmetode skal være med på å skape interesse og forståelse rundt poltikk og hvilken funksjon det har for samfunnet vårt. Jeg mener det derfor er viktig med et gjensidig forhold for dere som vil lære og meg for at dere skal få den kunnskapen dere trenger og ønsker å lære mer om.

Kristiansand
210kr/h
Anna synnøve
(10 avis)
1. kurs gratis!

Lærerstudent med engelsk som masterfag tilbyr seg å hjelpe de som måtte trenge det i Kristiansandsområdet.

Jeg liker å møte de jeg skal undervise først og høre hvordan de lærer best og deretter tilpasse undervisningsmetoden etter deres behov. Det kommer veldig ann på hva de trenger hjelp til, om det er muntlig, skriftlig, lesing osv.

Bergen
300kr/h
Jonatan
1. kurs gratis!

Dyktig Antropolog og lektor tilbyr privatundervisning i samfunnsfag og religion i Bergen.

Etter en god samtale der vi setter klare mål for eleven kan jeg skreddersy opplegget til den gjeldende. Min undervisningsmetode er relasjonell, ytre og indre motivasjon, konsekvent bygging av begrep og knytte de sammen i større helheten. Det første og viktigste er å få god kontakt med elevene mine. Når de vet at jeg respekterer de, respekterer de meg og hører de etter.

Oslo
150kr/h
Johannes
1. kurs gratis!

Skribent/journalist tilbyr norsk, lett til avansert. Også språkforståelse og oppbygging av gode setninger.

Jeg baserer undervisning på elevens unike behov, men følger i utgangen pensum for gitte ferdighetsnivå.

Oslo
150kr/h
Rehman
1. kurs gratis!

Bachelor Grad i matte A og fysikk ,vil gjerne gi videre kunnskapen min.

Eleven skal forstå oppgaven godt, å gå i detalje og forklare oppgaven så godt at eleven kunne huske og forstå.

Tomasjord
225kr/h
Bella
1. kurs gratis!

Hei, Hola, Bonjour. Morsmålet mitt er spansk, men jeg bodde og studerte fransk og spansk i flere år i Frankrike. Mitt norske nivå er nybegynner, så du har ikke annet valg enn å snakke på spansk og fra

Nå bor jeg i Tromsø og tilbyr undervisning i spansk og fransk, der jeg fokuserer på forståelse for grammatiske strukturer og vokabular. Tilbyr franskundervisning og spansk for nybegynnere, og viderekommere. Både privat, og i mindre grupper. Jeg underviser både muntlig og skriflig og kan hjelpe deg med en metode for å forstå tekst og tale på lettere måte.

Mjøndalen
250kr/h
Terje
1. kurs gratis!

Lektor med Ph.d. til din tjeneste! Hele landet som nedslagsfelt. Ta kontakt!

Jeg har lang erfaring med moderne undervisningsmetoder og tekniske hjelpemidler. Men jeg har også stor tro på dialog og forklaring med ord. Den beste undervisningen er når det er god kontakt og kommunikasjon mellom lærer og elev. Jeg kan også gi viktige eksamenstips med bakgrunn i min lange erfaring.

Oslo kommune
185kr/h
Natasha
(3 avis)
1. kurs gratis!

Psykologistudent tilbyr ektrahjelp i basalfag og psykologiske fag opp til universitetsnivå i Oslo

Min undervisningsmetode går ut på å ha en kongruens med elevene jeg skal studere. Samtidig dele min faglig kunnskap, kompetanse og ekspertise med betrengende studenter.

Bergen
250kr/h
Celine
(2 avis)
1. kurs gratis!

Jusstudent på UiB gir franskkurs til elever på ungdomsskole og vgs i Bergen

Jeg tilbyr eksamensrettet undervisning, og hjelper gjerne til med ukentlige lekser og prøver. Undervisningsmetoden min vil variere fra person til person. Det viktigste for meg er at vi finner en metode som eleven er komfortabel med. Jeg mener det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor det er rom for å feile. Det er nettopp da eleven får utviklet seg faglig og ikke minst språklig.

Skien
260kr/h
Alexander
(5 avis)
1. kurs gratis!

LAG EN NETTSIDE.|Google Analytics & Ads |SEO|Facebook markedsføring | Hvordan nå ut til det store publikumet !

Kurset skjer på PC. Min undervisningsmetode kan variere og den blir tilpasset ditt/deres mål og behov. Kurest har variert varighet. *Lage en enkel nettside *Goodle analytics *Google ADS *Display & Video 360 *Facebook markedsføring *Instagram markedsføring Nå ut til et HAV av nye kunder/Brukere.

Trondheim
300kr/h
Anna
(7 avis)
1. kurs gratis!

Språkingeniør med master i fransk gir tilpassede franskkurs i Trondheim -Ta kontakt!

Min undervisningmetodikk tilpasser jeg i stor grad til de jeg arbeider med. Min erfaring er at det som er pedagogisk riktig for én ikke nødvendigvis er det for en annen. Temaet for undervisningen vil også legge noen føringer for hvilken metode jeg anser som mest hensiktsmessig. Jeg tror imidlertid på å skape trygge og støttende læringskontekster hvor vi sammen finner de beste løsningene.

Stavanger
300kr/h
Tara olivia
(2 avis)
1. kurs gratis!

Korrekturlesing av oppgaver, CV, jobbsøknad med mer. Jeg er flink til å oppdage feil og få bedre flyt i teksten

Vi gjør det sånn du vil:) Vi kan diskutere sammen, jeg kan lese gjennom og komme med tilbakemeldinger, eller noe helt annet.

Stavanger
300kr/h
Tara olivia
(2 avis)
1. kurs gratis!

Lær Psykologi 1 (vg2-fag) av tidligere elev i faget, Stavanger. Jeg går vg3

Vi kan utføre undervisningen som du vil. For eksempel at jeg forklarer noe du lurer på, jeg quizzer deg, jeg leser gjennom en oppgave osv.

Narvik
150kr/h
Eeke
(3 avis)
1. kurs gratis!

Hjelp til matematikk, fysikk, mekanikk, kjemi, eller andre teknikk- eller realfagrelaterte fag, spør meg!! :)

Det første trinnet jeg begynner med, er å forklare ting, men rask etter det, utfordrer jeg elevene og studentene å tenke selv. Jeg hjelper med å finne fram svaret, men gir ikke svaret. Ved hjelpe av å stille de riktige spørsmålene, prøver jeg å la eleven eller studenten finne fram svaret selv.

Ringsaker
150kr/h
Janna
(4 avis)
1. kurs gratis!
Sogndal
800kr/h
Rigmor
(3 avis)
1. kurs gratis!

4. års jusstudent som kan gi fordjupingskurs og vanleg undervisning i eigendomsrett.

Eg nyttar PBL metode med oppgåver ein jobber med for rask og effektiv læring som då er svært eksamensrelevant.

Hokksund
329kr/h
Javier
(6 avis)
1. kurs gratis!

Native Spanish lærer, med stor erfaring på alle nivåer. Å lære spansk er lett med meg.

Min undervisningsmetode er å lære spansk med glede, snakke mye spansk og tilpasse seg studentens behov. Jeg har et stort håp om å undervise spansk over hele verden ... utvide min erfaring som spansk lærer på Island ... eller hvor det er nødvendig.

Oslo
200kr/h
Zunera
1. kurs gratis!

Videregående skoles ferdig student tilbyr matte kurs og engelsk kurs hos deg

Min undervisnings metode er basert på forståelse av tema. Jeg begynner å forklare med grunnleggende begreper og deretter går dypt i tema. Jeg gir eksempler underveis for mer forståelse. Jeg gir oppgaver for å se hvor mye elevene har forstått.

Bergen
200kr/h
Vidar
1. kurs gratis!

Psykologistudent tilbyr psykologi kurs / coaching til elever, ungdommer og unge voksne.

Jeg er ny som "underviser" selv, men har gjort meg opp en del kritiske tanker gjennom min egen tid som student. Jeg vil fokusere på studentenes motivasjon ved å rette oppmerksomheten deres mot hvorfor vi studerer/lærer i det hele tatt, og hvorfor vi lærer om dette emnet spesielt.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

Våre tidligere elever
anmelder sine
Barneskolelærere

For å forsikre oss om kvaliteten på lærere og deres pedagogi, samler vi inn anmeldelser fra tidligere elever.
Disse anmeldelsene er autentiske og sikret av Superprof.

Perfekt! Phillip er en dyktig privatlærer. Han tilpasser timen etter elevens behov og læringsmetode. Han kunne hjelpe med meg alt innen politikk og demokrati, samt kriminalitet og globalisering, og det sikret meg en toppkarakter i samfunnsfag.

G
Gina, Élève
For 2 uker siden
Philip
(1 avis)

Perfekt! Han holdt som lovet, min første nettside er oppe og online! :) Kan anbefale Alexander videre med god samvittighet!

S
Stian, Élève
For 2 måneder siden
Alexander
(5 avis)

Perfekt! God læring og tilfreds ungdomsskoleelev er erfaringen så langt med Anne

K
Karl otto, Élève
For 3 måneder siden

Perfekt! Jeg har hatt to spansktimer sammen med en venninne og Mireille. Mireille er flink til å lære fra seg, forklare og å tilpasse timene etter vårt behov. Hun har vært godt forberedt og stiller med materiale, sanger og filmer. Det er også veldig...

C
Christiane, Élève
For 3 måneder siden
Mireille
(3 avis)

Perfekt! Hei. Setter stor pris på at Karoline er så tolmodig med å lære meg spansk og det ble ikke så skummelt å prate spansk likevel, og hun tilpasser seg mine behov veldig bra, så hun vil jeg virkelig anbefale Mvh Siv

S
Siv, Élève
For 3 måneder siden
Karoline
(3 avis)

Se gjennom alle våre Barneskolekurs

Tusenvis av Barneskolelærere kan hjelpe deg å lære.
Finn tilgjengelige privatkurs i nærheten av deg.

Etter fag

Etter by

Bli ledsaget av de beste Barneskolelærerne

For å forsikre oss om kvaliteten og pedagogien til lærerne våre, samler vi inn anmeldelser fra tidligere elever.
Disse anmeldelsene er autentiske og sikret av Superprof.