Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn privatlærere i Trondheim

137 lærere i nærheten av deg!

Vårt utvalg privatlærere
i Trondheim

Trondheim
300kr/h
Anna
(7 avis)
1. kurs gratis!

Språkingeniør med master i fransk gir tilpassede franskkurs i Trondheim -Ta kontakt!

Min undervisningmetodikk tilpasser jeg i stor grad til de jeg arbeider med. Min erfaring er at det som er pedagogisk riktig for én ikke nødvendigvis er det for en annen. Temaet for undervisningen vil også legge noen føringer for hvilken metode jeg anser som mest hensiktsmessig. Jeg tror imidlertid på å skape trygge og støttende læringskontekster hvor vi sammen finner de beste løsningene.

Trondheim
130kr/h
Bafraw
(1 avis)
1. kurs gratis!

Videregående elev som går siste året tilbyr hjelp i fag innenfor ungdomskolen og barneskolen

Min undervisningsmetode går litt ut på spill, slik at eleven synes det er gøy og forståelig.

Trondheim
250kr/h
Carolina
1. kurs gratis!

Spanish native speaker offers her knowledge and experience to learn this language

I teach students accordingly to their abilities, reinforcing concepts through examples and excercises. I am open to listen to their ideas, to look for new activities that help them to improve their skills.

Trondheim
250kr/h
Ivar
1. kurs gratis!

Utdannet norsklektor tilbyr privatundervisning i norsk for alle, både som fremmedspråk og

Jeg foretrekker å undervise gjennom å holde foredrag, samt å gi lese- og skrivelekser. Samtaler og dialog er også viktig når jeg underviserer, for å sikre nødvendig oppfølging.

Trondheim
300kr/h
Fanny karin strand
1. kurs gratis!

Lektorstudent i engelsk på fjerde år med høy kompetanse i skriftlig og muntlig formidling, samt litteratur. Trondheim.

Jeg har studert pedagogikk og har fått mange gode undervisningstips gjennom studiet. Jeg har lært hvordan man skal gå frem på en strukturert og effektiv måte, og hvordan man bør tilrettelegge undervisning for den enkelte elev.

Trondheim
600kr/h
Lea
(1 avis)
1. kurs gratis!

Senior Yoga Coach med 25+ års erfaring tilbyr privattimer til individer (online) og undervisning til grupper (seminar form) i Norge. Også tilbyr Yoga retreats i Kroatia (bosatt der)

Komparativ tilnærming til yogiske tekster, filosofier og yogastiler (vinyasa, ashtanga, restorativ, hatha, yin, o.l), ivaretakelse av et autentisk yogisk budskap samt omfavning av moderne yogaforskning og anvendelsesområder. Prosessen innebærer proaktiv læring ved deltakelse, intensiv retreat opplevelse, kontinuerlig praksis og oppfølging.

Trondheim
200kr/h
Karen
1. kurs gratis!

Sivilingeniørstudent tilbyr leksehjelp til barne-, ungdoms- og VGS-elever i Trondheim! Primært matematikk

Jeg går ut i fra pensum til årskullet du tilhører, og vil hjelpe deg med å nå disse læringsmålene ved å først forsikre meg om at du forstår de grunnleggende konseptene ved faget. Videre ønsker jeg at vi jobber med oppgaver sammen slik at du blir komfortabel med hvordan du skal gå frem for å løse ulike problemer og eventuelle prøver og eksamener.

Trondheim
265kr/h
Trondheim
140kr/h
Renate
1. kurs gratis!

Student ved NTNU Trondheim som ønsker å gi leksehjelp til barn som sliter med forståelse eller andre vansker for å få til leksene. Kan tilby hjelp over nett på skype. Evt også ha fast oppmøte i uka.

Ønsker å tilby leksehjelp på grunnleggende barneskolenivå. Min metodologi er å først spørre barnet hvordan han/hun tror oppgaven skal løses. Deretter vil jeg forklare hvordan personen tenker riktig og evt hvordan noe skal gjøres annerledes. Jeg er svært tålmodig. Å gi ros og forklare er noe jeg tror vil gi motivasjon, samt ikke gå for fort frem.

Trondheim
700kr/h
Tor einar
1. kurs gratis!

Førsteamanuensis i musikk gir kurs i Jazz og Improvisasjon - Piano - Notelære - Trondheim

Kursene er individuelt basert, og formes i møte og samarbeid med eleven. Åpen for ønsker og ideer fra elevene, men stiller også krav til øving og egeninnsats fra time til time. Fortrinnsvis ungdom/voksne med noe forkunnskaper, men begynnere er også velkomne.

Trondheim
180kr/h
Lorenzo
1. kurs gratis!

Mekanisk ingeniør med lærerfaring og erfaring med IT i Trondheim Tilbyr kurs av alle fag

Jeg baserer mine kurs på hva jeg lærte i løpet av mine akademiske år og tilpasser seg studentens behov om nødvendig

Trondheim
200kr/h
Farah
1. kurs gratis!

Jeg er grunnskolelærer student på NTNU, med samfunnsfag som en av mine hovedfag

Jeg liker å bruke teknologi i mine undervisningsopplegg, og mine undervisningsopplegg er tilpasset til elever i grunnskolen fra 1 - 7 og ungdomsskole

Trondheim
230kr/h
Saba
1. kurs gratis!

Natural sciences student of NTNU trondheim possessing 18 years of education and 7 years of experience in biology and chemistry at high school level

Middle school students ( real life applications, peer work, hands on, brainstorming, hands on,) High school students (demonstration followed by field work, practice, critical thinking, research work , projects, worksheets )

Trondheim
215kr/h
Vemund
1. kurs gratis!

Tidligere utvekslingsstudent tilbyr språkkurs i portugisisk i Trondheim (VGS eller andre formål)

Avhengig av hvor du står bygger vi ganske enkelt på ferdigheter du eventuelt måtte ha ved å snakke / skrive så mye som mulig på den tiden vi har.

Trondheim
200kr/h
Vemund
1. kurs gratis!

Student i statsvitenskap tilbyr privattimer i engelsk for ungdomsskole og VGS i Trondheim

Min metodologi består av å først kartlegge hvor eleven står, deretter gi intensivkurs der jeg prøver å forklare lingvistikken på en annerledes måte en den som typisk brukes i skolen. Språk handler mye mer om forståelse enn pugging av ord og fraser – det kommer i andre omgang. Jeg snakker og skriver mye om ting som virker interessant for eleven slik at læringen ikke blir "skoletørr".

Trondheim
220kr/h
Marleen
1. kurs gratis!

Fysioterapeut underviser fitness, styrketrening, TRX og treningslære med mer i Trondheim og omegn

Alle lærer på ulike møte, så møten vi når dine læringsmål. Kommer an på hvem du er. Noen lærer godt gjennom teori og tekst, mens andre trenger mer praktiske eksempler og øvinger - sammen finner vi den måten som passer best for deg.

Trondheim
150kr/h
Lorenzo
1. kurs gratis!

Ingeniør fra Italia tilbyr språkkurs, fra grunnleggende til avansert på norsk eller engelsk

Jeg har lært å studere språk fra grunnskolen, slik at vi kan gå fra grunnleggende til avansert kurs i henhold til studentens behov

Trondheim
250kr/h
Anja
1. kurs gratis!

Lektorstudent i engelsk og historie i Trondheim. Kurs til elever på vgs og ungdomsskole

Jeg er tålmodig og forståelsesfull, og jeg er veldig interessert i fagene mine, og det er viktig for meg at de som er på kurs hos meg skal føle seg trygg og sett, og det er viktig med deres meninger med tanke på undervisningsopplegg og metoder.

Trondheim
210kr/h
Laura
1. kurs gratis!

Har spansk som morsmål og vil veldig gjerne hjelpe deg med språket, bare ta kontakt så lager vi en avtale!

Jeg liker å tilpasse innholdet etter hver enkelts behov. Ikke alle lærer på samme måte eller på samme tempo.

Heimdal
350kr/h
Cecilie
1. kurs gratis!

Inspirerende undervisning innen biologi og naturfag. Hjelper deg å finne din beste og unike metode for å lære. Motiverer og hjelper deg til dyp forståelse i faget.

Er en engasjert lærer som sammen med deg finner ut hvilke unik måte du lærer best på. Varierer undervisningen i samarbeid med den enkelte elev/student for å oppnå god forståelse i faget. Ved variert undervisning og tett oppfølging vil jeg hjelpe deg mot dine mål i faget.

Trondheim
190kr/h
Farah
1. kurs gratis!

NTNU student ved avdeling for grunnskolelærerutdanning, kan hjelpe til med alle fag.

jeg liker å bruke teknologi i mine undervisningsøkter i tillegg til lærebøker, dette for å få en variasjon i hvordan elevene får undervisningen de behøver.

Trondheim
245kr/h
Farah
1. kurs gratis!

Jeg er student, og jeg har arabisk som mitt morsmål, jeg kan språket både muntlig og skriftlig

jeg bruker teknologi som en moderne undervisningsmåte, dette vil gi elevene en annerledes rutine enn den vanlige undervisningsformen for en skole og elev

Trondheim
200kr/h
Camilla
1. kurs gratis!

Musiker tilbyr råd og veiledning innen for sang. Både enstemt og flerstemt.

Jeg vil prøve å bli kjent med personens interesser for å få et innblikk i hva hun/han/de ønsker å synge og hva de ønsker å få ut av det. Min metode er å prøve å ha det så gøy som mulig i tillegg til læring av ulike sangteknikker, noe teori kan det bli.

Trondheim
250kr/h
Mercedes
1. kurs gratis!

Spansklærer med spansk som morsmål. Vil du lære spansk? Jeg kan hjelpe deg ;)

- Undervisning basert i dine behov og utfordriger. - Teori er kombinert med praksis (aktiviteter). - Kjennskap av spanske kultur. - Jeg kan undervise til alle slags alder.

Trondheim
195kr/h
Charlotte
1. kurs gratis!

Lidenskapelig engelsk entusiast underviser i britisk engelsk, skriftlig, muntlig og delvis britisk historie.

Jeg underviser vanligvis ut ifra hvilket nivå studenten er på, jeg liker å utfordre ved å holde selve undervisningen på språket vi skal lære. Jeg liker å gi morsomme quizzer som er mer personalisert for selve studenten. Målgruppen er vid, da det er mange i alle aldre og grupper som ønsker ekstra hjelp med engelsk. Alle er velkomne.

Trondheim
150kr/h
Elena
1. kurs gratis!

Grunnskolelærer- student på NTNU tilbyr leksehjelp til barne- og ungdomsskoleelever i Trondheim.

Når jeg underviser vil jeg få eleven til å tenke mest mulig selv. Når det et noen vanskelige begrep og metoder eleven ikke forstår seg på, vil jeg forklare det på en nøye og lett måte. Hvis eleven sliter med noe spesielt, skal vi jobbe og gjøre oppgaver slik at eleven skjønner det til slutt. Jeg har lyst til å vise barn som er lite motiverte for skolen at læring kan være gøy.

Trondheim
200kr/h
Ingrid bøysen
1. kurs gratis!

Grunnskolelærerstudent som tilbyr privatundervisning fra 1-7 trinn i ulike fag. Er åpen for det meste av undervisning på dette nivået

Jeg har erfaring fra 6 uker i praksis samt vikar på barneskole. Jeg er glad i variert og i spirerende opplegg.

Trondheim
200kr/h
Theresa
1. kurs gratis!

Statsvitenskapstudent tilbyr undervisning i språk- og samfunnsfag opp til universitetsnivå i Trondheim

Basert på mine erfaringer som elev og student, så tar jeg utgangspunkt i dette. Jeg er svært opptatt av å føre dialog med elevene fremfor monolog. Elever lærer best dersom undervisningen foregår gjennom toveisdiskusjoner, empiriredegjørelse, casestudier samt åpne diskusjoner som setter teorien ut i praksis.

Trondheim
200kr/h
Elena
1. kurs gratis!

Lærer med 20 år erfaring gir kurs i Russisk til elever i Trondheim.

Min undervisningsmetode er basert først på aktivt, intensivt tempo i begynnelsen og i tillegg til det mye visuelt materiale.

Trondheim
200kr/h
Ashiq
1. kurs gratis!

English courses for high school students, undergraduates or people who are interested to improve their language skill.

I teach using practical examples, lecture notes, digital documents, and online materials.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

Våre tidligere studenter i Trondheim anmelder sine lærere

For å forsikre oss om kvaliteten og pedagogien til lærerne våre

samler vi inn anmeldelser fra tidligere elever fra Trondheim.

Disse anmeldelsene er autentiske og sikret av Superprof.

Perfekt! Hei. Setter stor pris på at Karoline er så tolmodig med å lære meg spansk og det ble ikke så skummelt å prate spansk likevel, og hun tilpasser seg mine behov veldig bra, så hun vil jeg virkelig anbefale Mvh Siv

S
Siv, Élève
For 3 måneder siden
Karoline
(3 avis)

Se gjennom alle våre kurs i nærheten av
Trondheim

Tusenvis av lærere kan hjelpe deg,
finn tilgjengelige privatkurs i nærheten av Trondheim.

Etter fag

Etter by

Etter nivå

Få undervisning av de beste lærerne i Trondheim

Finn en privatlærer i Trondheim for å hjelpe deg

Ønsker du å lære et nytt språk? Trenger du hjelp til lekser, repetisjon av kurs eller forberedelse til eksamen? Har du alltid drømt om å spille et instrument? En idrett som du ikke har hatt tid til å lære? 

Superprof hjelper deg å finne den beste læreren. Vi samler alle de kompetente lærerne i Trondheim og i området rundt. 

Privatkursene og coachingen gjør det mulig med raske fremskritt

Om det er kurs i hjemmet eller i en lesesal, kan du dra nytte av en erfaren lærer. Forbedre dine karakterer, reduser aksenten din - å jobbe i dybden med en disiplin er enklere når noen guider deg.