Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Fysikk - Kjemilærere

43 lærere klare for å hjelpe deg med Fysikk - Kjemi

Lær Fysikk - Kjemi online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Porsgrunn
275kr/h
Seyedbehnam
1. kurs gratis!

Let's learn mathematics and physics in an exciting way! learn one time but forever.

I am patient, excited by teaching. Learning by step-by-step example solving.

Oslo
150kr/h
Rehman
1. kurs gratis!

Bachelor Grad i matte A og fysikk ,vil gjerne gi videre kunnskapen min.

Eleven skal forstå oppgaven godt, å gå i detalje og forklare oppgaven så godt at eleven kunne huske og forstå.

Alta
120kr/h
Filip
1. kurs gratis!

Erfaren, oppmuntrende og tålmodig ingeniørstudent lærer bort matematikk, fysikk og realfag på VGS-nivå i Alta.

Mange lærere kjenner én måte å lære bort noe. Når de underviser henger man enten med eller så detter man av. Jeg er svært flink til å finne "matte-språket" til forskjellige elever, og lære bort de samme prinsippene på mange forskjellige måter. Det er også viktig for generell forståelse å kunne se sammenhengen mellom de forskjellige emnene.

Oslo
200kr/h
Alexander
1. kurs gratis!

Ingeniørstudent på NMBU tilbyr undervisning innenfor Statistikk, fysikk (Mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, elektronikk, varmeoverføring) og matematikk (kalkulus 1)

Jeg baserer mine kurs på gjennomgang av grunnleggende prinsipper som introduseres tematisk, deretter regner vi litt oppgaver for videre forståelse og til slutt repeterer vi det som har blitt gjennomgått.

Lier
250kr/h
Erik
1. kurs gratis!

Hyggelig realfagsstudent med lang erfaring med barn og leksehjelp i diverse fag.

Undervisningsmetoden baseres på hver individuelle elev, og tilpasses slik at eleven vil få best mulig utnytte av timene. Målgruppen for kursene mine er elever på videregående skole eller yngre.

Tromsø
200kr/h
Daniel
1. kurs gratis!

Ingeniørstudent på UiT gir matte- og fysikkkurs til elever på ungdomsskole og vgs i Tromsø.

Jeg baserer mine kurs på egen erfaringer og metoder som jeg har hatt god nytte av, og ønsker å tilpasse undervisningen etter elevens ønsker og nivå.

Hagan
300kr/h
Steinar
1. kurs gratis!

Ph. D (Dr. Ing) i organisk kjemi fra NTH (nå NTNU)med lang erfaring fra legemiddelutvikling ønsker å bringe sine erfaringer videre til dagens studenter.

I mine kurs prøver jeg å få god kontakt med elev/student ved å få kartlegg hvorfor de er der, hva de ønsker å oppnå, deres kompetanse/bakgrunn innenfor emnet m.m. Jeg er også tilhenger av interaktiv undervisning.

Oslo
400kr/h
Jannicke
1. kurs gratis!

Doktorgradsstudent i kjemi (farmasi) tilbyr undervisning i kjemi opp til 5 år på universitetsnivå.

Jeg mener å forså er mye viktigere enn å pugge. Dette får man til ved å løse mange oppgaver på lavere nivå og gradvis øke vanskelighetsgrad. Realfag er modningsfag som krever mye tid og arbeid, men absolutt alle kan få det til.

Rælingen
200kr/h
Mathias
1. kurs gratis!

Aspirerende medisinstudent gir naturfagkurs til elever på ungdomsskole og videregående skole i oslo/akershus

Jeg har aldri jobbet som lærer tidligere å har med det liten erfaring. For meg var tegninger og illustrasjoner (selv om jeg ikke er verdens beste illustratør) var den letteste og mest håndgripelige måten å lære på. Derfor vil jeg tilstrebe og klare å implementere dette i min undervisning. Jeg er også stor tilhenger av "prøv og feil" metoden.

Oslo
200kr/h
Maria
1. kurs gratis!

Biologistudent tilbyr undervisning i naturfag til elever på ungdomsskole og videregående skole i Oslo

Jeg baserer mine kurs på praktisk læring kombinert med god forståelse for teorien. Jeg mener at en lærer best ved å utføre praktiske oppgaver, og at en kommer lenger med forståelse enn pugging.

Mjølkeråen
299kr/h
Tord
1. kurs gratis!

3. klasse videregående elev med gode resultater (spesialisering i realfag) kan tilby undervisning i Bergen.

Jeg kan undervise alle fra barneskole- til videregåendeelever. Jeg har god faglig forståelse, noe som gjør at jeg kan gjøre stoffet til mitt eget. Dette fører til at jeg kan formidle stoffet til eleven på en god måte. Dette gjør også at jeg kan se hvor "kunnskaps-hullene" hos elevene er.

Stranda
190kr/h
Harald
1. kurs gratis!

Kreativ, erfaren voksen "potet" kan gi deg positiv energi og god grojord i fag du trenger!

Liker å få basiskunskap på plass først, ikke dumt å pugge litt så det sitter. Så er det nødvendig å prøve å benytte seg av kunnskapen og bli i stand til å definere forandringer og se løsningene! Trinnvis (power-point) oppbygning liker jeg, ryddighet i det som for mange er kaos...

Barkåker
300kr/h
Olga
1. kurs gratis!

Teoretisk fysiker tilbyr kurs i fysikk og matematikk opp til universitetsnivå, Vestfold

Jeg underviser i fysikk i matematikk ved å kartlegge nåværende kompetanse i fagene og bygge på kompetansen ved å knytte undervisningen til det som studenten har allerede lært.

Oslo
250kr/h
Daniel aleksander
1. kurs gratis!

Hyggelig kjemistudent tilbyr undervisning i kjemi og naturfag til elever på ungdomsskolen og videregående skole.

Jeg ønsker å hjelpe elven til å forstå konseptene og modellene som er sentralt i forståelsen. Dette er morsomme fag som jeg ønsker å videreformidle til eleven.

Grimstad
150kr/h
Sulumbek
1. kurs gratis!

Ingeniør student tilbyr leksehjelp i Grimstad. Innenfor fag som matematikk, fysikk, kjemi og andre realfag, Til barneskole, ungdomskole og universitet.

Metoden jeg bruker går ut på å se først hvordan man ligger an, så ta det fra der. Ut i fra det gjøre ulike oppgaver til man har forstått dem, med hjelp underveis.

Bergen
250kr/h
Christoffer
1. kurs gratis!

Økonomistudent fra Østlandet tilbyr leksehjelp i matematikk, fysikk og annet helt opp til VG3 nivå

Min undervisningsmetode er å hjelpe eleven med diskusjon og la han/hun gjøre det meste selv. På denne måten lærer eleven å bli selvstendig ved oppgaveløsing.

Molde
150kr/h
Mia
1. kurs gratis!

Matematikk R1 + R2 I Kjemi 1+2 I Fysikk 1 I Grunnskolematematikk

Jeg underviser ved å lede eleven på rett vei, uten å gjøre alt for dem. Jeg har troa på at man lærer av å gjøre oppgaver selv og å gjøre mange av dem. Jeg forsøker å forklare så enkelt som mulig, samt veldig konkret.

Eidsvågneset
240kr/h
Irene marie
1. kurs gratis!

Jente med bachelor i fysikk lærer fra seg i naturvitenskapelige fag opp til universitetsnivå i Bergen

Den beste måten jeg lærer bort på, er å skape en bred grunnleggende forståelse, som gjør alt videre arbeid mye lettere. Jeg forenkler avanserte forklaringer ved å gi praktiske eksempler, og jeg liker å bruke visuelle virkemidler. Ved å få dem jeg jobber med til å sette ord på ting selv, blir jeg sikker på at de har skjønt det de holder på med.

Bergen
260kr/h
Qaiser
1. kurs gratis!

Physics and mathematics from school college level to thermodynamics, statistical, classical, quantum and computational physics at university level.

Delivering lectures using the board specially for maths and physics. Audio visual lectures. presenting the models for deep understanding, Performing experiments in labs for deep learning of physical the concepts.

Bergen
150kr/h
Michaela
1. kurs gratis!

Teaching Physics and Chemistry in English in Bergen, Up to the University Level

I explain the theory and compute. And then let the student to ask additional questions. To speculate what if.. Student has to think about the problem on his own.

Oslo
250kr/h
Solveig
1. kurs gratis!

Videregående elev med gode skoleprestasjoner, erfaring som privatlærer i matematikk, kan undervise i mange fag som kjemi, matematikk, engelsk, fysikk, samfunnsfag, naturfag. Underviser i Oslo

Jeg liker å undervise ved å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Jeg kartlegger hvordan eleven lærer best og fokuserer på dette. Det er viktig å oppdage eventuelle hull tidlig, og passe på at disse blir tettet. Jeg liker å bruke eksempler og jobbe praktisk hvis det er nødvendig.

Oslo
250kr/h
Zara
1. kurs gratis!

Hei! Tilbyr hjelp i kjemi 1 og store deler av kjemi 2.

Jeg tilbyr alt fra tavleundervisning til 1-1. Veldig glad i å variere undervisningen, med alt fra løsning av oppgaver til at lærer og elev bytter roller.

Furnes
290kr/h
Arild
1. kurs gratis!

Siv.ing tilbyr matematikkundervisning i Hamar på alle nivå. Kan også hjelpe deg via Skype.

Hvis du skal ta opp igjen eksamen, fokuserer vi på eldreeksamensoppgaver og stoffet som er relevant for eksamen. Ved generell leksehjelp gjennom året, er målet at du skal løse oppgavene.

Oslo
250kr/h
Liam
1. kurs gratis!

Engasjert student tilbyr kjemi 1 + 2 undervisning for vgs i Oslo.

Min undervisningsmetode er å gå gjennom det viktigste i kapittelet.

Stavanger
250kr/h
Bøstad
350kr/h
Olaf
1. kurs gratis!

Sivilingeniør tilbyr realfagshjelp opp til universitetsnivå i Leknes. Har et års erfaring

Jeg ønsker ikke bare å lære bort, men å skape en interesse for realfag

Oslo
250kr/h
Benjamin
(2 avis)
1. kurs gratis!

Ingeniørstudent tilbyr matte og fysikkundervisning opp til universitetsnivå. Tidligere erfaring som lærer.

Min undervisningsmetode er å starte fra starten og sørge for at alle henger med derfra. Matematikk og fysikk kan forklares med enkle eksempler i form av tegninger og illustrasjoner. Jeg legger til grunn for at hvis noe ikke er forståelig går jeg grundigere til verks for å gjøre det forståelig. Jeg vil tilpasse meg hver enkelt person og deres behov.

Asker
250kr/h
Elina
1. kurs gratis!

4.årig medisinstudent ved UIO tilbyr hjelp til de fleste skolefag opp til videregående nivå. Samt høyere medisinske fag.

Min undervisningsmetode er å bruke ulike teknikker som bilder, assosiasjoner osv til å lære og huske.

Oslo
175kr/h
Haidar
1. kurs gratis!

Master student- Bygg ingeniør tilbyr matte og fysikkurs til stundenter på ungdom og vgs skole i Oslo

Min metode baser på passiv metode først, som man må kjenne hvor mye kan ham. Etterpå starte jeg fra svært punkt og jobber med student til å gjøre den bedre.

Trondheim
150kr/h
Eirin
(3 avis)
1. kurs gratis!

Student som tilbyr hjelp med naturfag i Trondheim! Og selvfølgelig med leksehjelp

Undervisningen vil basere seg på hvilke problemer studenten sliter med for så å tilpasse fremgangsmåten deretter.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Fysikk - Kjemi