Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Historie - geografilærere

50 lærere klare for å hjelpe deg med Historie - geografi

Lær Historie - geografi online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Tromsø
180kr/h
Tobias
(4 avis)
1. kurs gratis!

Bachelorstudent i Statsvitenskap ved UiT tilbyr en god innføring i faget for deg med politisk interesse

Min undervisningsmetode skal være med på å skape interesse og forståelse rundt poltikk og hvilken funksjon det har for samfunnet vårt. Jeg mener det derfor er viktig med et gjensidig forhold for dere som vil lære og meg for at dere skal få den kunnskapen dere trenger og ønsker å lære mer om.

Oslo
250kr/h
Jakob
(4 avis)
1. kurs gratis!

Lektorstudent med flere års erfaring som lærer på alle skoletrinn gir kurs i samfunnsfag, historie og engelsk.

God undervisning avhenger av situasjonen. For at eleven skal få maksimalt utbytte er det kritisk at jeg tilpasser undervisning etter hver elev og etter hvilke kompetansemål som skal trenes på. Jeg har et grunnleggende positivt elevsyn og mener en god relasjon er viktig for å få et stort læringsutbytte.

Drammen
250kr/h
Tonje-malin
1. kurs gratis!

Vg2-elev tilbyr ekstraundervisning i historie, samfunnsfag og geografi, fra grunnskolenivå til vgs-nivå.

Jeg bruker tilpassede læringsteknikker, som gjør at hver elev forstår fagstoffet på deres måte.

Trondheim
165kr/h
Elise
1. kurs gratis!

Historie student på NTNU med ekstra fag Engelsk og Psykologi. Har personlig erfaring med lese og skrivevansker og kan de fleste av knepene for å navigere en skriflig verden.

Jeg baserer min metode på samtaler og diskusjon. Hvor jeg tar utgangspunkt i hva eleven kan om emnet og utdyper så temaet gjennom dialog, jobbing med oppgaver og forsøker å tilpasse undervisningen til den gitte elevens behov.

Nannestad
300kr/h
Christos
1. kurs gratis!

Doktorgradstudent med erfaring fra kulturhistorisk museum tilbyr mine historiekunnskaper til den som måtte trenge det

Jeg har jobbet som lærer og har utdanning innen digital undervisning. Undervisningen vil være optimalisert etter dine/deres mål og behov.

Oslo
200kr/h
Eilif
1. kurs gratis!

Lærerassistent med fordypning fra VGS i språk og samfunnsfag gir tilpasset undervisning i nynorsk, bokmål (hovedmål), samfunnsfag, sosiologi, engelsk litteratur/samfunnsfag, tysk og religion.

Jeg drives av et grunnleggende mål om å skape et godt samarbeid mellom lærer og elev. Det tror jeg er roten til god og varig læring. Gjensidig tillit, gode samtaler og tett oppfølging har jeg sett gi resultater. Ikke minst er jeg engasjert og levende opptatt av elevens progresjon - dette mener jeg er en nøkkel for god undervisning.

Laksevåg
150kr/h
John
1. kurs gratis!

Student ved Universitet i Bergen gir kurs i Religion, historie og Etikk til elver på ungdomskole og videregående.

Jeg liker å gi tett oppfølging og veiledning, så jeg går derfor for privattimer eller mindre grupper. Undervisningsmetoden er mer samtalebasert enn didaktisk, der elev får bidra med egen tolking.

Åsgreina
200kr/h
Tim
1. kurs gratis!

Well educated (and well traveled) BA+MA Politics/IntRel/Peace&Conflict studies in Oslo and Akershus

You will find a course completely tailored to your current needs. I believe in learning by understanding 'basics' before moving on to details. You will receive a critical assessment of your work, thoughts and how to move forward.

Kristiansand
130kr/h
Ulrik oswall
1. kurs gratis!

Sosiologistudent med grunnfag i Interkulturell forståelse tilbyr undervisning i Samfunnsfag, Historie, RLE og sosiologi!

Jeg er en rolig og grei fyr, jeg vil først og fremst hjelpe deg å forstå kjernen i fagene. Jeg er også svært opptatt av at du skal ha det godt med innsatsen din og deg selv. Min metode er å jobbe kreativt og lurt i de fagene som er vanskelige, og å hjelpe deg å forstå hvorfor du egentlig synes f.eks samfunnsfag og historie er kjempe interessant.

Fredrikstad
180kr/h
Amira
1. kurs gratis!

Student fra Fredrikstad - tilbyr religion, arabisk opplæring og historie/ samfunnsfag til både ungdomsskole elever og vgs :)

Min undervisningsmetode er både skriftlig og muntlig. Jeg bruker evt powerpoint og lignende. Baserer meg på ulike behov personen trenger for å lære.

Bergen
150kr/h
Daniel
1. kurs gratis!

Sampolstudent tilbyr leksehjelp og undervisning i Historie, geografi og samfunnsfag opp til vgs nivå :)

Innledningsvis ønsker jeg å samtale om faget med eleven i forkant av undervisning. Dette er for å være i bedre stand til å avdekke eventuelle styrker og/eller svakheter i forståelsen av emnet til eleven. Å ha en innledende idémyldring ser jeg på som et veldig sentralt premiss for videre læring.

Sogndal
200kr/h
Katarina
1. kurs gratis!

Lektor i engelsk, samfunnsfag og historie som kan hjelpe elevar frå 5. klasse til 3 vgs

Undervisningsmetode vil vere forskjellig frå kva fag ein treng hjelp i. For eksempel vil det i engelsk vere naturleg å bruke meir tid på å lære grammatikk, skrivekurs osv.

Bergen
250kr/h
Mathias
1. kurs gratis!

Psykologistudent på UiB tilbyr privatundervisning i psykologi 1 og 2 for videregåendeelever og privatister.

Jeg er opptatt av tre ting i min undervisning: 1) Lære å lære effektivt 2) Hvordan skrive gode tekster (gjelder fag for dette er viktig) 3) Dybdelæring; å trekke linjer på tvers av faget Målet mitt er å skape interesse for faget det undervises i, og å gi de verktøyene som skal til for en effektiv studiehverdag. Alle har forskjellige måter å lære på.

Oslo
200kr/h
Jesper
1. kurs gratis!

Historiestudent på UiO tilbyr undervisning og hjelp i historie opp til vgs nivå

Min undervisningsmetode går ut på å i hovedsak skape mestringfølelse og trygghet innenfor faget. Fokuset ligger på forståelse og ikke på pugging.

Bergen
50kr/h
Andrea
1. kurs gratis!

Ivrig student som kan undervise i historie, krle, filosofi og samfunnfag. Jeg skal selv ta master i historie og bli lærer. Første time er gratis!

Jeg basere mine kurs på enkelt individ og hvordan individet skal klar det på best mulig måte å mestre faget. Dette kan være alt fra foredrag til oppgave arbeid m.

Brekstad
500kr/h
Anne-lise
1. kurs gratis!

Allsidig og erfaren lærer med lang fartstid i norsk, samfunnsfag, voksenopplæring, spesialpedagogikk, kunst og håndverk, mat og helse

mine undervisningsmetoder er at elevene selv er delaktige i undervisningen. en til en eller klasseundervisning. Bruker internett og bøker. Spesielle opplegg ved behov.

Drammen
150kr/h
Nicole
1. kurs gratis!

Videregåendeskoleelev tilbyr leksehjelp eller annet diverse informasjon for deg som vil vite mer i Drammensområdet

Min undervisningsmetode er først og fremst å få vite hva du kan, og hva du bør jobbe videre med. Alt tilpasset til ditt nivå, vil jeg presentere stoffet på en oversiktlig måte, og engasjere deg til å delta i diskusjon - for det er den beste måten å forstå stoffet på.

Larvik
200kr/h
Drilon
1. kurs gratis!

"Før en kan lære må en lære å tenke" Historiestudent tilbyr kunnskap i historie og samfunnsfag. Har bachelorgrad i historie fra universitetet i sør-øst Norge.

Presentere meg selv, min bakgrunn, fortelle om historiefagets bakgrunn, hvordan det er blitt diskutert i fortid og nåtid og hva slags litteratur og pensum som er mest relevant.

Oslo kommune
150kr/h
Atle
1. kurs gratis!

Lærer, med Cand.philol i idéhistorie, tilbyr faglig bistand i norsk, historie, samfunnsfag og leksehjelp

Jeg tilpasser undervisningen til deg og dine behov. Hjemmeundervisning eller på bibliotek.

Lillehammer
200kr/h
Odd gunnar
1. kurs gratis!

Masterstudent i Historie gir kurs til elever i alle aldre i historie og samfunnsfag

Jeg baserer mine kurs på kartlegge elevene sine behov og undervise for å matche disse behovene. Viktig for meg å ha et godt forhold til elevene personlig.

Trondheim
100kr/h
Demian
1. kurs gratis!

Historiestudent på NTNU tilbyr historie, filosofi og samfunnsfag privatundervisning på barne/ungdoms/videregående nivå :)

Utgangspunktet mitt blir ditt pensum. Utenom dette vil generelt bli brukt google docx dokumenter, stille spørsmål å svare og ikke minst noterings plikt.

Eidsvoll
300kr/h
Kristian
1. kurs gratis!

Utdanet lærer innen geografi/samfunnskunnskap. Studert årsstudium innen faget. Ta kontakt hvis du trenger hjelp.

Tilpasset og varierer undervisningsmetodene, slik at den blir variert, og at elevene lærer faget på en best mulig måte.

Oslo
200kr/h
Ida
1. kurs gratis!

Trenger du hjelp med å øve til en prøve eller skrive en analyse, særoppgave eller artikkel? Jeg hjelper deg gjerne :) Jeg tilbyr undervisning i samfunnsfag, norsk og historie!

Jeg er åpen for det meste :) Til nå har jeg kun undervist en til en, men jeg kan gjerne hjelpe flere om gangen om dette er et ønske. Jeg tenker at hvor, når og hvordan er noe vi må finne ut av sammen. Tidligere har jeg hjulpet mye til med å øve til prøver og å skrive analyser og artikler.

Kristiansand
150kr/h
Christina
1. kurs gratis!

Student ved UiA i Kristiansand tilbyr undervisning i historie for elever på videregående og ungdomstrinnet

I min undervisning vil jeg legge vekt på å gi eleven "kunnskaps knagger" som eleven kan trekke sammenhenger mellom. Jeg vil også fokusere på hvordan man svarer godt på en historie opgave.

Stavanger
175kr/h
Moa
1. kurs gratis!
Oslo
200kr/h
Elisabeth
1. kurs gratis!

Videregående student tilbyr opplæring i historie og geografi, videregåendeskole nivå eller ungdomskole nivå

Jeg identifiserer først studenten sine problemer med faget og retter undervisnings metode deretter. Elever har ulike læringsmetoder som passer dem best.

Klepp
150kr/h
Emil
1. kurs gratis!

Vernepliktig med god kunnskap innen Historie og Geografi, hovedsaklig europeisk moderne historie (1900-->) og europeisk geografi. Også god kunnskap innen politikk

Jeg har troen på at man lærer mest ved å først få interesse og forståelse på hvorfor man lærer. Som f.

Trondheim
350kr/h
Alexander
1. kurs gratis!

Historie student tilbyr hjelp i historie og samfunnsfag, lærer også gjerne bort studieteknikk så man husker pensum bedre.

Jeg liker å gjøre faget spennende å gå gjennom en del av historien om gangen for at det skal bli lettere å sette begivenhetene i en tidslinje. Jeg liker å jobbe tett med eleven i øyeblikket jeg er der, stille spørsmål og ha dialog. Det eneste praktiske man mp gjøre mens jeg er der er å lese og lære seg å referere til kilder og se sammenhengen.

Trondheim
300kr/h
Ivar
1. kurs gratis!

Lektor i Trondheim - tilbyr timer i norsk, historie og alle samfunnsfag.

Jeg underviser gjennom samtaler, skriftlige vurderinger, og foredrag.

Fredrikstad
200kr/h
Andreas
1. kurs gratis!

Trenger du hjelp med historie, norsk eller religion? Ferdig utdannet lærer som nå tar master

Jeg varierer alltid min undervisning og metode etter hva mottaker lærer mest av

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Historie - geografi