Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Historie - Høyere utdanninglærere

10 lærere klare for å hjelpe deg med Historie - Høyere utdanning

Lær Historie - Høyere utdanning online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Trondheim
165kr/h
Elise
1. kurs gratis!

Historie student på NTNU med ekstra fag Engelsk og Psykologi. Har personlig erfaring med lese og skrivevansker og kan de fleste av knepene for å navigere en skriflig verden.

Jeg baserer min metode på samtaler og diskusjon. Hvor jeg tar utgangspunkt i hva eleven kan om emnet og utdyper så temaet gjennom dialog, jobbing med oppgaver og forsøker å tilpasse undervisningen til den gitte elevens behov.

Oslo
200kr/h
Marte-emilie
1. kurs gratis!

Sosiologistudent ved USN tilbyr skolehjelp i sosiologifag, samfunnsfag og historie. Oslo og omegn

Jeg synes den beste måten for å forstå emnet er å få det introdusert på flere forskjellige måter.

Sogndal
200kr/h
Katarina
1. kurs gratis!

Lektor i engelsk, samfunnsfag og historie som kan hjelpe elevar frå 5. klasse til 3 vgs

Undervisningsmetode vil vere forskjellig frå kva fag ein treng hjelp i. For eksempel vil det i engelsk vere naturleg å bruke meir tid på å lære grammatikk, skrivekurs osv.

Lillehammer
200kr/h
Odd gunnar
1. kurs gratis!

Masterstudent i Historie gir kurs til elever i alle aldre i historie og samfunnsfag

Jeg baserer mine kurs på kartlegge elevene sine behov og undervise for å matche disse behovene. Viktig for meg å ha et godt forhold til elevene personlig.

Oslo
100kr/h
Audun
1. kurs gratis!

Selvlært historiker tilbyr kurs i verdenshistorie, med spesialisering i Rom og den industrielle revolusjonen.

Jeg har tro på interaktv læring, altså at vi har en ordentlig samtale, hvor alle prøver å være ærlige med hva de kan og ikke kan. Videre, så er det viktig å spille på flere strenger, så lyd og bilde blir viktige elementer.

Trondheim
100kr/h
Demian
1. kurs gratis!

Historiestudent på NTNU tilbyr historie, filosofi og samfunnsfag privatundervisning på barne/ungdoms/videregående nivå :)

Utgangspunktet mitt blir ditt pensum. Utenom dette vil generelt bli brukt google docx dokumenter, stille spørsmål å svare og ikke minst noterings plikt.

Oslo
165kr/h
Carl emìl
1. kurs gratis!

Psykologi og tidligere sosiologi student tilbyr kurs i Sosiologi og Psykologi på alle nivåer

Min metode bygger hovedsakelig på personlige relasjoner med eleven(e), hvor man bygger på elevens styrker og fokuserer på disse. Vi vil også bruke memoreringsteknikker og legge opp til strukturerte forhold der eleven(e) vil like arbeidet. Men i bunn og grunn skal det være morsomt og jobbe med skole, jo morsommere det er, jo lettere sitter stoffet.

Bergen
200kr/h
Alexander
1. kurs gratis!

Snart ferdigutdannet historielektor tilbyr kurs i historie, samfunnsfag og religion til personer på videregående- og grunnskolenivå.

Min prioritering som lærer er å fokusere på de mest sentrale trekkene med fagene vi jobber med. Jeg har ingen tro på oppramsing av informasjon som ingen egentlig skjønner hva innebærer, men er overbevisst om at fokus på de mest sentrale trekkene ved temaet vil gi en langt bedre forståelse av helheten.

Bergen
100kr/h
Karianne
1. kurs gratis!

PhD student i moderne historie tilbyr faghjelp i Bergens-området på alle nivå

Jeg er opptatt av å lære studenter å stille relevante spørsmål til kjente problemstillinger og temaer. Undervisningen er basert på den forståelsen eleven viser. En viktig del av historiefaget er å forstå debatter og bruk av kilder, og dette kan læres gjennom praktiske oppgaver tilknyttet forskjellige kilder.

Oslo
190kr/h
Stine
1. kurs gratis!

Trenger du hjelp med samfunnsfag, historie eller nynorsk? Blid dame med mastergrad kan hjelpe deg!

Jeg tilrettelegger pensum ut fra kompetansemål og læreplan i det aktuelle faget. Jeg tar utgangspunkt i målet ditt. Ønsker du å ta opp fag i vgs arbeider jeg målrettet inn mot eksamen.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

Se alle våre Historie - Høyere utdanningkurs

Tusenvis av lærere kan lære deg Historie - Høyere utdanning,
finn privatundervisning i nærheten av deg.

Etter by

Etter nivå

Etter land

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Historie - Høyere utdanning