Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Internasjonal politikklærere

21 lærere klare for å hjelpe deg med Internasjonal politikk

Lær Internasjonal politikk online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Tromsø
180kr/h
Tobias
(4 avis)
1. kurs gratis!

Bachelorstudent i Statsvitenskap ved UiT tilbyr en god innføring i faget for deg med politisk interesse

Min undervisningsmetode skal være med på å skape interesse og forståelse rundt poltikk og hvilken funksjon det har for samfunnet vårt. Jeg mener det derfor er viktig med et gjensidig forhold for dere som vil lære og meg for at dere skal få den kunnskapen dere trenger og ønsker å lære mer om.

Oslo
187kr/h
Peter christian
1. kurs gratis!

Nyutdannet samfunnsviter og redaktør med bachelorgrad (honours) i Political science. Teoretiske røtter i den amerikanske tankeskolen. Hadde hovedfokus på internasjonale relasjoner, komparativ politikk

Jeg begynner undervisningen med sterk vekt på kildekritikk og kommunikasjon. Jeg søker tillit hos mine elever slik at jeg kan bygge et læremiljø der eleven(e) føler seg komfortable med å uttrykke seg åpent og kreativt om læreteksten, uavhengig av hvorvidt teksten er gammel eller moderne. Forholdet mellom meg og eleven(e) er på sitt beste når det er gjensidig utfordrende.

Klepp
190kr/h
Annam
1. kurs gratis!

Former university lecturer with an M.Phil degree in International Relations and specialising in Identity Politics gives lectures to students interested in South Asian Politics at home and online

With the help of relevant case studies, I aim to integrate theoretical concepts with practical knowledge. With over three years of experience teaching Master level students, I aim to teach undergraduate students and those interested in South Asian politics.

Åsgreina
200kr/h
Tim
1. kurs gratis!

Well educated (and well traveled) BA+MA Politics/IntRel/Peace&Conflict studies in Oslo and Akershus

You will find a course completely tailored to your current needs. I believe in learning by understanding 'basics' before moving on to details. You will receive a critical assessment of your work, thoughts and how to move forward.

Fredrikstad
200kr/h
Mahnoor
1. kurs gratis!

En høyskole student tilbyr historie- og geografikurs opp til universitetsnivå i Oslo og Fredrikstad

Jeg kommer til å utføre denne kursen via Skype. Det jeg tilbyr er en kurs eller leksehjelp til både elever og studenter. Det vil si fra barneskole nivå opptil universitetsnivå.

Oppegård
200kr/h
Simen
1. kurs gratis!

Ungdomspolitiker med lang erfaring fra politikken gir undervisning i samfunnsfag til elever på ungdomsskolen og videregående

Jeg introduserer emne ved å høre hvilken måte du selv ønsker å lære dette. Ved å kartlegge din motivasjon for å lære det, og hvordan du selv opplever å lære best kan jeg lettere lære bort.

Tromsø
250kr/h
Lilliane
1. kurs gratis!

Tredjeårsstudent på internasjonale studier som jobber for FN-sambandet, og kan hjelpe deg med alt av samfunnsrelaterte fag i grunnskole og VGS.

Min undervisningsmetode er å bryte det aktuelle temaet ned i bolker for å kunne se de store linjene i faget. Lære bort metoder som han/hun/hen kan ta med seg videre i andre fag og videre i utdanningsløpet.

Moss
200kr/h
Mira
1. kurs gratis!

VG3 elev tilbyr hjelp med alle samfunnsfaglige fag opp til vgs nivå.

Min metode er å jobbe med eleven ved å veilede til å se og forstå sine sterke og svake sider.

Sogndal
200kr/h
Katarina
1. kurs gratis!

Lektor i engelsk, samfunnsfag og historie som kan hjelpe elevar frå 5. klasse til 3 vgs

Undervisningsmetode vil vere forskjellig frå kva fag ein treng hjelp i. For eksempel vil det i engelsk vere naturleg å bruke meir tid på å lære grammatikk, skrivekurs osv.

Kolbjørnsvik
170kr/h
Elise
1. kurs gratis!

Tidligere student ved NTNU med fullført bachelor i statsvitenskap tilbyr kurs i samfunnsfaglige emner opp til universitetsnivå i Arendal og på nett

Jeg liker å introdusere emner og temaer på en praktisk måte, og har stor tro på at læring er mer effektivt dersom temaet tas opp på en morsom og interessant måte. Hvert kurs blir selvsagt lagt opp til den enkelte elev, alt ettersom hvordan de lærer best.

Drammen
150kr/h
Nicole
1. kurs gratis!

Videregåendeskoleelev tilbyr leksehjelp eller annet diverse informasjon for deg som vil vite mer i Drammensområdet

Min undervisningsmetode er først og fremst å få vite hva du kan, og hva du bør jobbe videre med. Alt tilpasset til ditt nivå, vil jeg presentere stoffet på en oversiktlig måte, og engasjere deg til å delta i diskusjon - for det er den beste måten å forstå stoffet på.

Oslo
270kr/h
Andreas johan
1. kurs gratis!

Samfunnsfag lektor tilbyr timer på ditt nivå og dine premisser i Oslo!

Personlige egenskaper: Jeg er en en som liker å svare/stille spørsmål til elevene, dette gjør jeg blant annet ved å gi elvene korte og lange oppgaver som de løser i timene – Ulike tolkningsoppgaver og eksistensielle spørmål er mitt hovedfokus her. Ellers prøver jeg å få i gang klassediskusjoner, dette lykkes jeg stort sett med.

Bergen
250kr/h
Hans geir
1. kurs gratis!

Forsker i religion og politikk underviser i internajonal kultur, samfunn og historie.

Undervisningen er systematisk men fleksibel. Opptatt av å se individet og tilpasse opplegget til den enkeltes behov. Har erfaring både med store grupper og enkeltindivider.

Oslo
140kr/h
Adrian
1. kurs gratis!

Religion og samfunnstudent på UiO tilbyr hjelp til Samfunnsfag og Religionsfag :)

Min undervisningsmetode er veldig dialog orientert. Mestringsfølelse er det viktigste når det kommer til læring, og å ha små oppgaver som til sammen utgjør et bilde av hvordan faget skal være mener jeg er den beste metoden. Jeg kan fint gi undervisning til studenter som går 1.

Klepp
150kr/h
Emil
1. kurs gratis!

Vernepliktig med god kunnskap innen Historie og Geografi, hovedsaklig europeisk moderne historie (1900-->) og europeisk geografi. Også god kunnskap innen politikk

Jeg har troen på at man lærer mest ved å først få interesse og forståelse på hvorfor man lærer. Som f.

Bergen
190kr/h
Adam
1. kurs gratis!

Produksjonsassistent og tidligere BI student, tilbyr kurs i samfunnsfag og markedsføring og salg.

Det viktigste for meg er at du mestrer faget, jeg gir ikke opp før.

Trondheim
165kr/h
Elise
1. kurs gratis!

Historie student på NTNU med ekstra fag Engelsk og Psykologi. Har personlig erfaring med lese og skrivevansker og kan de fleste av knepene for å navigere en skriflig verden.

Jeg baserer min metode på samtaler og diskusjon. Hvor jeg tar utgangspunkt i hva eleven kan om emnet og utdyper så temaet gjennom dialog, jobbing med oppgaver og forsøker å tilpasse undervisningen til den gitte elevens behov.

Oslo
300kr/h
Philip
1. kurs gratis!

Bachelor i statsvitenskap, og politisk nerd :) Holder til i Oslo, og kan gi kurs fra ungdoms til VGS trinnet.

Å skape entusiasme for faget og sørge for at man får stoffet lært grundig, samtidig som det skjer i en hyggelig atmosfære med høy takhøyde for diskusjon og refleksjon rundt emner.

Oslo
200kr/h
Asdsd
1. kurs gratis!

Jdjd skk saaa vvv www ttt rrr vvv mmm lll sss ppp

adasd sdsd d d d d d d d d dd dd d d d d dsds

Bergen
200kr/h
Alexander
1. kurs gratis!

Snart ferdigutdannet historielektor tilbyr kurs i historie, samfunnsfag og religion til personer på videregående- og grunnskolenivå.

Min prioritering som lærer er å fokusere på de mest sentrale trekkene med fagene vi jobber med. Jeg har ingen tro på oppramsing av informasjon som ingen egentlig skjønner hva innebærer, men er overbevisst om at fokus på de mest sentrale trekkene ved temaet vil gi en langt bedre forståelse av helheten.

Fredrikstad
180kr/h
Amira
1. kurs gratis!

Student fra Fredrikstad - tilbyr religion, arabisk opplæring og historie/ samfunnsfag til både ungdomsskole elever og vgs :)

Min undervisningsmetode er både skriftlig og muntlig. Jeg bruker evt powerpoint og lignende. Baserer meg på ulike behov personen trenger for å lære.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

Se alle våre Internasjonal politikkkurs

Tusenvis av lærere kan lære deg Internasjonal politikk,
finn privatundervisning i nærheten av deg.

Etter by

Etter nivå

Etter land

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Internasjonal politikk