Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Matematikklærere

215 lærere klare for å hjelpe deg med Matematikk

Lær Matematikk online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Trondheim
200kr/h
Phillip
1. kurs gratis!

Data-student ved NTNU tilbyr matte undervisning på VGS nivå i Trondheim. Ekspert på 1T, P1, P2, S1, S2.

Jeg er der kun for å hjelpe. De mest grunnleggende og enkleste spørsmålene er de viktigste. Er eleven åpen og ærlig vil kompetansen økes fort.

Barkåker
300kr/h
Olga
1. kurs gratis!

Teoretisk fysiker tilbyr kurs i fysikk og matematikk opp til universitetsnivå, Vestfold

Jeg underviser i fysikk i matematikk ved å kartlegge nåværende kompetanse i fagene og bygge på kompetansen ved å knytte undervisningen til det som studenten har allerede lært.

Bødalen
200kr/h
Einar
1. kurs gratis!

Matematikk, teknologi og IKT for ungdomstrinn og videregående i nye Asker kommune

Underviser matematikk med tanke på hva dette kan brukes til i det daglige liv. Underviser også i programmering av microkontroller (Arduino) via PC/MAC. Underviser også i elektrisitet og elektronikk.

Tromsdalen
200kr/h
Shokrullah
1. kurs gratis!

Farmasistudent tilbyr mattematikk for VG, Kjemi ( for VG og høyere utdanning) og fysikk.

Først starte med de grunnleggende oppgavene, for så å bygge opp med de som er litt vanskeligere. Jeg liker å vise hvorfor ting er som de er og legger vekt på forståelse ovenfor pugging. Til slutt er fokuset kun på eksamensoppgaver.

Kjeller
200kr/h
Caroline
1. kurs gratis!

Tidligere sykepleiestudent, og nå naturforvalterstudent ved NMBU, som tilbyr hjelp i matte, biologi og norsk for ungdomskole og vidergående elever i Skedsmo og Oslo.

Min undervisningsmetode er læring gjennom utøvelse. Jeg liker å vise hvorfor ting er som de er og legger vekt på forståelse ovenfor pugging.

Bodø
300kr/h
Brigitte
1. kurs gratis!

Biologistudent som brenner for matte, naturfag og biologi. Studerer bachelor på nord universitet.

Eg liker å skape bilde på vanskelig teori, få deg til å forstå det på ein enkel måte uten å måtte pugge veldig mye.

Oslo
150kr/h
Agnès-kahindo
1. kurs gratis!

Sliter du med leksene? Tilbyr leksehjelp i flere fag opp til vgs-nivå!

Jeg liker best å gå gjennom hele temaet først, så kan du prøve på egenhånd. Så forklarer jeg nærmere det du sliter med.

Oslo
500kr/h
Petter
1. kurs gratis!

Ingeniør (bachelorgrad bygg) tilbyr hjelp med matematikk, statikk og konstruksjonsteknikk. Ungdomskole, vgs og bachelornivå

Liker å jobbe etter hel/del/hel prinsippet der vi først tar for oss en sammensatt problemstilling, deler den opp i mindre deler og så setter sammen delkunnskapene så vi er istand til å løse det sammensatte problemet

Trondheim
200kr/h
Solvor
1. kurs gratis!

Lektorstudent i matematikk og fysikk tilbyr kurs i matte, naturfag og fysikk på videregående nivå.

Det viktigste i mine kurs er læring og generell forståelse av temaet. Systematisk gjennomgang, egen tenkning og eksempler slik at du forstår det som skal læres. Nivået blir så godt som mulig tilpasset akkurat deg, om du går på ungdomsskolen eller videregående, da det er den kompetansen jeg sitte på.

Oslo
400kr/h
Tea
1. kurs gratis!

Tilbyr realfags- språk- og sammfunnsfagundervisning på ungdomsskole og videregående nivå i Oslo.

Jeg baserer mine kurs på praktisk undervisning og ved konstruktiv tilbakemelding og aktiv dialog.

Grimstad
150kr/h
Sulumbek
1. kurs gratis!

Ingeniør student tilbyr leksehjelp i Grimstad. Innenfor fag som matematikk, fysikk, kjemi og andre realfag, Til barneskole, ungdomskole og universitet.

Metoden jeg bruker går ut på å se først hvordan man ligger an, så ta det fra der. Ut i fra det gjøre ulike oppgaver til man har forstått dem, med hjelp underveis.

Bergen
250kr/h
Christoffer
1. kurs gratis!

Økonomistudent fra Østlandet tilbyr leksehjelp i matematikk, fysikk og annet helt opp til VG3 nivå

Min undervisningsmetode er å hjelpe eleven med diskusjon og la han/hun gjøre det meste selv. På denne måten lærer eleven å bli selvstendig ved oppgaveløsing.

Fredrikstad
100kr/h
Yosif
1. kurs gratis!

Ingeniørstudent fra Fredrikstad, tilbyr matte hjelp på R1 og R2 nivå. :)

Min undervisningsmetode baserer seg på problematisk læring, der jeg forklarer regler og ulike metoder senest mulig i undervisningen. Elever får være med på å finne ut av ting på en slik måte, dette gjør at det man lærer sitter bedre inn.

Oslo
350kr/h
Frida
1. kurs gratis!

Videregående elev tilbyr undervisning i matte og naturfag på barne- og ungdomsskole nivå, i Oslo.

Jeg synes det er viktig at barn og unge arbeider med skole, og jeg vet at jeg kan hjelpe til og gjøre arbeidet lettere og morsommere. Jeg er flink til å oppmuntre eleven, noe jeg tror gjør at eleven vil prestere bedre.

Bønes
250kr/h
Zahra
1. kurs gratis!

Matematikklærer med 14 års erfaring vil lære deg matematikk på alle nivåer

Etter min mening er de to hovedaspektene ved matematikkopplæring konseptuell forståelse og mestring av praktiske problemløsningskompetanse. Mitt mål som lærer er å finne den rette balansen mellom de to og maksimere studentens potensial for suksess.

Kleppestø
200kr/h
Anders
1. kurs gratis!

Prosjektingeniør med pedagogisk utdanning fra NTNU tilbyr privat undervisning i realfag på videregående nivå

Mine undervisningsmetoder er basert på mestring, og at det å lære noe nytt skal være kjekt og gi en god følelse.

Bergen
260kr/h
Qaiser
1. kurs gratis!

Physics and mathematics from school college level to thermodynamics, statistical, classical, quantum and computational physics at university level.

Delivering lectures using the board specially for maths and physics. Audio visual lectures. presenting the models for deep understanding, Performing experiments in labs for deep learning of physical the concepts.

Bergen
150kr/h
Michaela
1. kurs gratis!

Teaching Physics and Chemistry in English in Bergen, Up to the University Level

I explain the theory and compute. And then let the student to ask additional questions. To speculate what if.. Student has to think about the problem on his own.

Trondheim
215kr/h
Maren
1. kurs gratis!

Sivilingeniørstudent og bachelorstudent i matematikk ved NTNU tilbyr mattehjelp opp til videregående rundt Trondheim

Jeg tror at for å kunne lære matematikk videre, må du virkelig forstå matematikken som ligger bak. Og min sterke side er en dyp matematisk forståelse.

Sandnessjøen
200kr/h
Anders
1. kurs gratis!

Toppstudent underviser i matematikk 1T, R1, R2 og fysikk 1 og 2.

Nesten alle lærere baserer undervisningen sin på tavleundervisning. Jeg ønsker å undervise elever til en høyere forståelse innenfor fagene og tilpasse undervisningen den enkelte eleven.

Kristiansand
190kr/h
Kersti
1. kurs gratis!

Tilbyr god mattehjelp opptil R1 nivå samt i Grunnleggende matte på universitetsnivå

Å gjøre oppgaver forståelig for eleven, hjelpe med positivitet og retningslinjer tilpasset hver enkelt person, og å skape motivasjon gjennom små, men mange oppgaver og repetisjon slik at pensum sitter.

Ask
250kr/h
Caroline
1. kurs gratis!

Adgangselev ved VGs med toppkarakter i matte tilbyr mattehjelp for 2p og under

Min undervisningsmetode går ut på å løse matteoppgaver for eleven på en praktisk måte slik at det er lettere å forstå teoretisk matte. Om det ikke den beste måten for eleven å lære på, kan også den teoretiske metoden bli lett forklart fra min side.

Hafrsfjord
250kr/h
Aron bolme
1. kurs gratis!

Biologistudent tilbyr undervisning i matematikk for grunnskole og videregående - svært god formidler!

Undervisningsmetoden tilrettelegges etter elevens behov, noe som vil bli kartlagt i den første gratistimen. Videre er jeg kjent for å ha varierte opplegg der både tavle, Internett, ekstrastoff, diskusjoner og selvstendig arbeid inngår.

Alta
50kr/h
Ida
1. kurs gratis!

Lærerstudent som tilbyr matteundervisning opp til 8. Klasse nivå. Legger opp undervisning etter ditt behov.

Jeg ønsker først å se hvilke behov elevene har før man starter. Hvor er det eleven sliter? Hvor er det eleven mangler byggeklossene ? Eller hva de generelt ønsker og lurer på vil også bli tatt med i betraktning. Jeg vil kunne gi oppgaver som også skal gjøres på egenhånd for å få faginformasjonen til å sitte.

Harstad
200kr/h
Viktoria
1. kurs gratis!

Student med gode realfagskunnskaper gir leksehjelp i fagene matematikk, engelsk, norsk, historie, samfunnsfag og naturfag! Kan også undervise i grunnleggende musikkteori.

Min undervisning går ut på å gi eleven en god forståelse av stoffet. I tillegg vil jeg arbeide med eleven for at de skal utvikle gode studieteknikker de kan ta i bruk ved selvstudier. Målet er at eleven skal oppleve utfordring, mestring og kunne jobbe selvstendig med presentert stoff for å oppnå sine mål.

Oslo
250kr/h
Solveig
1. kurs gratis!

Videregående elev med gode skoleprestasjoner, erfaring som privatlærer i matematikk, kan undervise i mange fag som kjemi, matematikk, engelsk, fysikk, samfunnsfag, naturfag. Underviser i Oslo

Jeg liker å undervise ved å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Jeg kartlegger hvordan eleven lærer best og fokuserer på dette. Det er viktig å oppdage eventuelle hull tidlig, og passe på at disse blir tettet. Jeg liker å bruke eksempler og jobbe praktisk hvis det er nødvendig.

Trondheim
180kr/h
Arvid
1. kurs gratis!

Fysikkstudent tilbyr undervisning i matematikk, fysikk og kjemi på videregående trinn og nedover

Timene mine vil være basert på elevens behov, med god innsikt i temaene kan jeg svare på en slik måte at eleven forstår temaet.

Oslo
200kr/h
Shukran
1. kurs gratis!

Grunnskole og Ungdomskole matte undervisning fra masterstudent på BI. Redd karakteren din og søk din drømmestudie

Min undervisningsmetode går ut på at du det er korte tavle undervisningen og det meste av timen går til spørsmål og oppgaver.

Trondheim
200kr/h
Hannah
1. kurs gratis!

Arkitektstudent på NTNU tilbyr mattehjelp til elever på ungdomsskole og vgs i Trondheim.

Min undervisningsmetode er basert på å jobbe tett med eleven. Gjøre oppgaver sammen samtidig som jeg får eleven til å tenke selv og lære seg å komme fram til svar på egenhånd.

Drammen
250kr/h
Hossein
1. kurs gratis!

Matematikk student, tilbyr hjelp innenfor matte fra ungdomsskole til videregående nivå, Drammen

Min metode er å forklare ting på enklest mulig måte, slik at en som omtrent ikke har noe erfaring/kunnskap innenfor emnet kan klare å gjøre oppgaven, gjerne med praktiske eksempler.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Matematikk