Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Psykologilærere

22 lærere klare for å hjelpe deg med Psykologi

Lær Psykologi online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Oslo kommune
185kr/h
Natasha
(3 avis)
1. kurs gratis!

Psykologistudent tilbyr ektrahjelp i basalfag og psykologiske fag opp til universitetsnivå i Oslo

Min undervisningsmetode går ut på å ha en kongruens med elevene jeg skal studere. Samtidig dele min faglig kunnskap, kompetanse og ekspertise med betrengende studenter.

Stavanger
300kr/h
Tara olivia
(2 avis)
1. kurs gratis!

Lær Psykologi 1 (vg2-fag) av tidligere elev i faget, Stavanger. Jeg går vg3

Vi kan utføre undervisningen som du vil. For eksempel at jeg forklarer noe du lurer på, jeg quizzer deg, jeg leser gjennom en oppgave osv.

Bergen
180kr/h
Erlend
1. kurs gratis!

Ivrig og engasjert Arbeids- og organisasjonspsykologi-student kan tilby psykologikurs opp til Universitetsnivå i Bergen

Min undervisningsmetode er fleksibel etter behov, men jeg pleier ofte å fortelle fra PowerPoint med stor mulighet for både refleksjonsspørsmål underveis, spørsmål fra elever og åpne for mest mulig interaksjon for å øke læringsutbytte.

Bergen
200kr/h
Hibaq
1. kurs gratis!

Student ved det Juridiske Fakultet i Bergen som gir samfunnsfagligekurs til elever ved vgs i Bergen.

Min undervisningsstil baserer seg på muntlig samspill mellom meg og den jeg underviser. Jeg er fleksibel når det kommer til å tilrettelegge undervisningen etter det opplegget som er lagt på elevens skole, samt individuelle behov.

Oslo
210kr/h
Inga
1. kurs gratis!

Lektorstudent tilbyr undervisning i psykologi, sosiologi, og andre samfunnsfag + Norsk, i Oslo

Min undervisningsmetode er å åpne opp for refleksjon i diskusjon hos eleven, og hjelpe til med teknikker for å huske, og skape gode kunnskaper rundt temaer som kan virke for vide. Jeg vil hjelpe til med å skape visuelle uttrykk slik at det er lettere å huske.

Mo i Rana
180kr/h
Thea
1. kurs gratis!

Pedagogikkstudent tilbyr psykologiundervisning. Passer perfekt til psykologi 1 og 2 ved videregående!

Jeg tilpasser undervisningen til behovene til hver enkelt elev. Jeg er tolmodig og har flere tilnærminger til læringsmetoder.

Moss
200kr/h
Mira
1. kurs gratis!

VG3 elev tilbyr hjelp med alle samfunnsfaglige fag opp til vgs nivå.

Min metode er å jobbe med eleven ved å veilede til å se og forstå sine sterke og svake sider.

Bergen
150kr/h
Daniel
1. kurs gratis!

Sampolstudent tilbyr leksehjelp og undervisning i Historie, geografi og samfunnsfag opp til vgs nivå :)

Innledningsvis ønsker jeg å samtale om faget med eleven i forkant av undervisning. Dette er for å være i bedre stand til å avdekke eventuelle styrker og/eller svakheter i forståelsen av emnet til eleven. Å ha en innledende idémyldring ser jeg på som et veldig sentralt premiss for videre læring.

Bergen
250kr/h
Mathias
1. kurs gratis!

Psykologistudent på UiB tilbyr privatundervisning i psykologi 1 og 2 for videregåendeelever og privatister.

Jeg er opptatt av tre ting i min undervisning: 1) Lære å lære effektivt 2) Hvordan skrive gode tekster (gjelder fag for dette er viktig) 3) Dybdelæring; å trekke linjer på tvers av faget Målet mitt er å skape interesse for faget det undervises i, og å gi de verktøyene som skal til for en effektiv studiehverdag. Alle har forskjellige måter å lære på.

Oppegård
150kr/h
Hanne
1. kurs gratis!

Internasjonal psykologistudent gir sommerkurs i psykologi til elever på ungommsskole og vgs i Oslo og Akershus.

Min undervisningsmetode vil basere seg mye på det teoretiske, og jeg vil fokusere på alle direksjoner innenfor psykologi (kognitiv, behavioral etc.). Jeg er også en veldig aktiv person, og vil derfor undervise på en praktisk måte når jeg kan.

Kristiansand
250kr/h
Lee
1. kurs gratis!

Kurs i filosofi og etikk til elever fra Vgs til Masternivå i Kristiansand

Jeg er opptatt av å møte individet i det som han/hun brenner for og tenker på. Jeg kan undervise på både norsk og engelsk.

Bergen
200kr/h
Heine
1. kurs gratis!

Filosofistudent på UiB tilbyr filosofikurs for ungdomsskole, videregående og tidlig bachelor grad.

Mitt opplegg følger en ukentlig plan med veiledning, ressurser og hjemmelekser. Regelmessige møter vil også ta sted for å garantere høy kvalitet og garanti for studentens økende kompetanse. Med et solid opplegg og lidenskap til faget vil jeg kunne sikre et kurs med høy kvalitet.

Trondheim
100kr/h
Mai-lisa
1. kurs gratis!

Psykologistudent tilbyr hjelp i ditt eget hjem, i Trondheim. Ta gjerne kontakt!

Måten jeg lærer bort på er ved å skape en helhetlig forståelse for temaet/faget, for så å gå mer i dybden på enkeltemner og få inn detaljkunnskap.

Trondheim
120kr/h
Erik
1. kurs gratis!

Psykologistudent med gode kunnskaper tilbyr undervisning og innføring i fagfeltet psykologi .

Min undervisningsmetode baserer seg på å trekke linjer til andre fag, for å gi elevene et større psykologisk perspektiv.

Oslo
250kr/h
Marielle
1. kurs gratis!
Trondheim
180kr/h
Magnus
1. kurs gratis!
Nord-Aurdal
160kr/h
Astrid
1. kurs gratis!

Ny giv på skolen med nye metoder! Finn det som passer deg

Jeg vil finne en metode som passer hver enkelt student

Oslo
120kr/h
Maya
1. kurs gratis!
Oslo
100kr/h
Wadiah
1. kurs gratis!

VG3-elev tilbyr ekstrahjelp innenfor videregåendefagene Psykologi 1 og Psykologi 2 (ikke på universitetsnivå).

Jeg vil starte med introduksjon til temaet som er aktuelt for eleven, og deretter teste/gi oppgaver.

Oslo
165kr/h
Carl emìl
1. kurs gratis!

Psykologi og tidligere sosiologi student tilbyr kurs i Sosiologi og Psykologi på alle nivåer

Min metode bygger hovedsakelig på personlige relasjoner med eleven(e), hvor man bygger på elevens styrker og fokuserer på disse. Vi vil også bruke memoreringsteknikker og legge opp til strukturerte forhold der eleven(e) vil like arbeidet. Men i bunn og grunn skal det være morsomt og jobbe med skole, jo morsommere det er, jo lettere sitter stoffet.

Stavanger
200kr/h
Fay
1. kurs gratis!

Holder til i Stavanger sentrum Tilbyr undervisning i psykologi 1 og 2 :-)

Min metode å undervise er at jeg forklarer begrep som kan være vanskelige og deretter spør deg i det du trenger å lære.

Bergen
200kr/h
Vilde
1. kurs gratis!

Psykologistudent innenfor med fokus på arbeid og organisasjons psykologi, kan også hjelpe med andre fag, fortttinnsvis samfunnsfag

Min undervisningsmetode er tilrettelagt det elven trenger. Kan hjelpe med gode teknikker for lesing, læring og oppgaveskriving basert på egen erfaring og teori. Jeg ønsker å hjelpe elever på ungdomsskole og videregående.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Psykologi