Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Religionsvitenskaplærere

15 lærere klare for å hjelpe deg med Religionsvitenskap

Lær Religionsvitenskap online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Oslo
350kr/h
Sara
1. kurs gratis!

PR, kommunikasjon og språk - 20 års erfaring, gir effektive kurs der du er

En til en eller i grupper. Samtalebasert og med "real life" erfaring og ekspertise. Språk- og pedagogikkutdanning (Lektor/Cand.philol). Se min hjemmeside for mer informasjon: mestmamma.no.

Bergen
200kr/h
Hibaq
1. kurs gratis!

Student ved det Juridiske Fakultet i Bergen som gir samfunnsfagligekurs til elever ved vgs i Bergen.

Min undervisningsstil baserer seg på muntlig samspill mellom meg og den jeg underviser. Jeg er fleksibel når det kommer til å tilrettelegge undervisningen etter det opplegget som er lagt på elevens skole, samt individuelle behov.

Oslo
200kr/h
Eilif
1. kurs gratis!

Lærerassistent med fordypning fra VGS i språk og samfunnsfag gir tilpasset undervisning i nynorsk, bokmål (hovedmål), samfunnsfag, sosiologi, engelsk litteratur/samfunnsfag, tysk og religion.

Jeg drives av et grunnleggende mål om å skape et godt samarbeid mellom lærer og elev. Det tror jeg er roten til god og varig læring. Gjensidig tillit, gode samtaler og tett oppfølging har jeg sett gi resultater. Ikke minst er jeg engasjert og levende opptatt av elevens progresjon - dette mener jeg er en nøkkel for god undervisning.

Laksevåg
150kr/h
John
1. kurs gratis!

Student ved Universitet i Bergen gir kurs i Religion, historie og Etikk til elver på ungdomskole og videregående.

Jeg liker å gi tett oppfølging og veiledning, så jeg går derfor for privattimer eller mindre grupper. Undervisningsmetoden er mer samtalebasert enn didaktisk, der elev får bidra med egen tolking.

Stavanger
100kr/h
Michelle
1. kurs gratis!

Religionsstudent gir kurs innen religiøse studier til elever på ungdomskole og vis i Rogaland

Jeg baserer mine kurs på pensum innen religion. Min metode er å veilede elevene til å finne sin indre mestring innen faget.

Oslo
200kr/h
Aeli
1. kurs gratis!

Dr.philos. fra UiO med lang erfaring som privatlærer tilbyr undervisning in filosofi og persisk

Jeg tar utgangspunkt i de generelle kravene til undervisning ved Universitetet i Oslo. Jeg tilbyr både direkte undervisning og veiledning/hjelp til å skrive oppgaver.

Mjøndalen
250kr/h
Terje
1. kurs gratis!

Lektor med Ph.d. til din tjeneste! Hele landet som nedslagsfelt. Ta kontakt!

Jeg har lang erfaring med moderne undervisningsmetoder og tekniske hjelpemidler. Men jeg har også stor tro på dialog og forklaring med ord. Den beste undervisningen er når det er god kontakt og kommunikasjon mellom lærer og elev. Jeg kan også gi viktige eksamenstips med bakgrunn i min lange erfaring.

Bergen
250kr/h
Hans geir
1. kurs gratis!

Forsker i religion og politikk underviser i internajonal kultur, samfunn og historie.

Undervisningen er systematisk men fleksibel. Opptatt av å se individet og tilpasse opplegget til den enkeltes behov. Har erfaring både med store grupper og enkeltindivider.

Lillehammer
200kr/h
Odd gunnar
1. kurs gratis!

Masterstudent i Historie gir kurs til elever i alle aldre i historie og samfunnsfag

Jeg baserer mine kurs på kartlegge elevene sine behov og undervise for å matche disse behovene. Viktig for meg å ha et godt forhold til elevene personlig.

Kristiansand
250kr/h
Lee
1. kurs gratis!

Kurs i filosofi og etikk til elever fra Vgs til Masternivå i Kristiansand

Jeg er opptatt av å møte individet i det som han/hun brenner for og tenker på. Jeg kan undervise på både norsk og engelsk.

Oslo
140kr/h
Adrian
1. kurs gratis!

Religion og samfunnstudent på UiO tilbyr hjelp til Samfunnsfag og Religionsfag :)

Min undervisningsmetode er veldig dialog orientert. Mestringsfølelse er det viktigste når det kommer til læring, og å ha små oppgaver som til sammen utgjør et bilde av hvordan faget skal være mener jeg er den beste metoden. Jeg kan fint gi undervisning til studenter som går 1.

Trondheim
100kr/h
Demian
1. kurs gratis!

Historiestudent på NTNU tilbyr historie, filosofi og samfunnsfag privatundervisning på barne/ungdoms/videregående nivå :)

Utgangspunktet mitt blir ditt pensum. Utenom dette vil generelt bli brukt google docx dokumenter, stille spørsmål å svare og ikke minst noterings plikt.

Bergen
75kr/h
Ole-christian
1. kurs gratis!

Lærerstudent som studerer Religion og Historie på UiB. Har også mye samfunnskunnskap.

Min undervisningsmetode er å hjelpe elever/studenter igjennom en aktiv diskusjon.

Oslo
200kr/h
Richard
1. kurs gratis!

Ghhjghjkhghjkh ghjhg ghjg ghj ghj ghj ghj ghj ghj ghj ghj ghj

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Bergen
200kr/h
Alexander
1. kurs gratis!

Snart ferdigutdannet historielektor tilbyr kurs i historie, samfunnsfag og religion til personer på videregående- og grunnskolenivå.

Min prioritering som lærer er å fokusere på de mest sentrale trekkene med fagene vi jobber med. Jeg har ingen tro på oppramsing av informasjon som ingen egentlig skjønner hva innebærer, men er overbevisst om at fokus på de mest sentrale trekkene ved temaet vil gi en langt bedre forståelse av helheten.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Religionsvitenskap