Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Samfunnsfaglærere

93 lærere klare for å hjelpe deg med Samfunnsfag

Lær Samfunnsfag online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Tromsø
180kr/h
Tobias
(4 avis)
1. kurs gratis!

Bachelorstudent i Statsvitenskap ved UiT tilbyr en god innføring i faget for deg med politisk interesse

Min undervisningsmetode skal være med på å skape interesse og forståelse rundt poltikk og hvilken funksjon det har for samfunnet vårt. Jeg mener det derfor er viktig med et gjensidig forhold for dere som vil lære og meg for at dere skal få den kunnskapen dere trenger og ønsker å lære mer om.

Oslo
250kr/h
Jakob
(4 avis)
1. kurs gratis!

Lektorstudent med flere års erfaring som lærer på alle skoletrinn gir kurs i samfunnsfag, historie og engelsk.

God undervisning avhenger av situasjonen. For at eleven skal få maksimalt utbytte er det kritisk at jeg tilpasser undervisning etter hver elev og etter hvilke kompetansemål som skal trenes på. Jeg har et grunnleggende positivt elevsyn og mener en god relasjon er viktig for å få et stort læringsutbytte.

Bergen
300kr/h
Jonatan
1. kurs gratis!

Dyktig Antropolog og lektor tilbyr privatundervisning i samfunnsfag og religion i Bergen.

Etter en god samtale der vi setter klare mål for eleven kan jeg skreddersy opplegget til den gjeldende. Min undervisningsmetode er relasjonell, ytre og indre motivasjon, konsekvent bygging av begrep og knytte de sammen i større helheten. Det første og viktigste er å få god kontakt med elevene mine. Når de vet at jeg respekterer de, respekterer de meg og hører de etter.

Oslo
300kr/h
Asiyah
(3 avis)
1. kurs gratis!
Oslo
200kr/h
Anastasia
1. kurs gratis!

Trenger du hjelp med samfunnsfag? Bachelorgrad i sosiologi, mange fag i psykologi

Jeg har hatt mange metodekurs, samt har jeg lært hvordan man skal skrive vitenskapelige tekster. Det viktigste for meg er at elevene trives og får noe positivt ut av undervisningen.

Oslo
187kr/h
Peter christian
1. kurs gratis!

Nyutdannet samfunnsviter og redaktør med bachelorgrad (honours) i Political science. Teoretiske røtter i den amerikanske tankeskolen. Hadde hovedfokus på internasjonale relasjoner, komparativ politikk

Jeg begynner undervisningen med sterk vekt på kildekritikk og kommunikasjon. Jeg søker tillit hos mine elever slik at jeg kan bygge et læremiljø der eleven(e) føler seg komfortable med å uttrykke seg åpent og kreativt om læreteksten, uavhengig av hvorvidt teksten er gammel eller moderne. Forholdet mellom meg og eleven(e) er på sitt beste når det er gjensidig utfordrende.

Bergen
200kr/h
Hibaq
1. kurs gratis!

Student ved det Juridiske Fakultet i Bergen som gir samfunnsfagligekurs til elever ved vgs i Bergen.

Min undervisningsstil baserer seg på muntlig samspill mellom meg og den jeg underviser. Jeg er fleksibel når det kommer til å tilrettelegge undervisningen etter det opplegget som er lagt på elevens skole, samt individuelle behov.

Eidsvoll
100kr/h
Kim
1. kurs gratis!

Hvordan lære samfunnsfag? Med lidenskap for samfunnet ønsker jeg å dele min kunnskap med deg️

Det viktigste er å finne ut hvordan DU lærer lettest. Med min lidenskap skal vi nå langt for å toppe med gode karakterer.

Kristiansund
100kr/h
Tine elise
1. kurs gratis!

Påbyggelev som gjerne vil hjelpe de som sliter i "mine" sterke fag.

Jeg foretrekker å undervise ved å få spørsmål/problemstillinger og ved å få høre hva folk sliter med. Dermed gå gjennom temaet på en grundig måte og forsikre meg om at det er forstått.

Bekkestua
150kr/h
Jonas
1. kurs gratis!

VGS elev tilbyr kurs i samfunnsfag, sosiologi og politikk i Oslo og omegn

Jeg introduserer emnet ved å gi den jeg underviser en rolig start, hvor en generell forståelse av temaet er i fokus. Dybde og kontekstualisering kommer deretter.

Oslo
200kr/h
Marte-emilie
1. kurs gratis!

Sosiologistudent ved USN tilbyr skolehjelp i sosiologifag, samfunnsfag og historie. Oslo og omegn

Jeg synes den beste måten for å forstå emnet er å få det introdusert på flere forskjellige måter.

Nannestad
350kr/h
Christos
1. kurs gratis!

Doktorgradstudent innen kunstig intelligens og arkeologi, jobber som geomatikkingeniør tilbyr mine kunnskaper innen digital arkeologi og geomatikk.

Min undervisningsmetode kan variere og den blir tilpasset ditt/deres mål og behov. Jeg har utdanning innen digital undervisning i fra NTNU, og tilretteleggingen vil bli optimalisert på en god pedagogisk måte.

Trondheim
200kr/h
Farah
1. kurs gratis!

Jeg er grunnskolelærer student på NTNU, med samfunnsfag som en av mine hovedfag

Jeg liker å bruke teknologi i mine undervisningsopplegg, og mine undervisningsopplegg er tilpasset til elever i grunnskolen fra 1 - 7 og ungdomsskole

Oslo
200kr/h
Eilif
1. kurs gratis!

Lærerassistent med fordypning fra VGS i språk og samfunnsfag gir tilpasset undervisning i nynorsk, bokmål (hovedmål), samfunnsfag, sosiologi, engelsk litteratur/samfunnsfag, tysk og religion.

Jeg drives av et grunnleggende mål om å skape et godt samarbeid mellom lærer og elev. Det tror jeg er roten til god og varig læring. Gjensidig tillit, gode samtaler og tett oppfølging har jeg sett gi resultater. Ikke minst er jeg engasjert og levende opptatt av elevens progresjon - dette mener jeg er en nøkkel for god undervisning.

Kristiansand
130kr/h
Ulrik oswall
1. kurs gratis!

Sosiologistudent med grunnfag i Interkulturell forståelse tilbyr undervisning i Samfunnsfag, Historie, RLE og sosiologi!

Jeg er en rolig og grei fyr, jeg vil først og fremst hjelpe deg å forstå kjernen i fagene. Jeg er også svært opptatt av at du skal ha det godt med innsatsen din og deg selv. Min metode er å jobbe kreativt og lurt i de fagene som er vanskelige, og å hjelpe deg å forstå hvorfor du egentlig synes f.eks samfunnsfag og historie er kjempe interessant.

Fredrikstad
200kr/h
Mahnoor
1. kurs gratis!

En høyskole student tilbyr historie- og geografikurs opp til universitetsnivå i Oslo og Fredrikstad

Jeg kommer til å utføre denne kursen via Skype. Det jeg tilbyr er en kurs eller leksehjelp til både elever og studenter. Det vil si fra barneskole nivå opptil universitetsnivå.

Frei
150kr/h
Ingvill
1. kurs gratis!

Videregåendeelev som brenner for sosiologi, samfunnsgeografi og andre samfunnsfaglige fag tilbyr hjelp til de som trenger det!

Jeg baserer mine kurs på å gjøre emnene på lette og gøye som mulig, se sammenhenger og hjelpe andre med å lære samfunnsfag på best mulig måte uten å måtte lese seg ihjel!

Oppegård
200kr/h
Simen
1. kurs gratis!

Ungdomspolitiker med lang erfaring fra politikken gir undervisning i samfunnsfag til elever på ungdomsskolen og videregående

Jeg introduserer emne ved å høre hvilken måte du selv ønsker å lære dette. Ved å kartlegge din motivasjon for å lære det, og hvordan du selv opplever å lære best kan jeg lettere lære bort.

Tromsø
250kr/h
Lilliane
1. kurs gratis!

Tredjeårsstudent på internasjonale studier som jobber for FN-sambandet, og kan hjelpe deg med alt av samfunnsrelaterte fag i grunnskole og VGS.

Min undervisningsmetode er å bryte det aktuelle temaet ned i bolker for å kunne se de store linjene i faget. Lære bort metoder som han/hun/hen kan ta med seg videre i andre fag og videre i utdanningsløpet.

Moss
200kr/h
Mira
1. kurs gratis!

VG3 elev tilbyr hjelp med alle samfunnsfaglige fag opp til vgs nivå.

Min metode er å jobbe med eleven ved å veilede til å se og forstå sine sterke og svake sider.

Trondheim
200kr/h
Ingrid bøysen
1. kurs gratis!

Grunnskolelærerstudent som tilbyr privatundervisning fra 1-7 trinn i ulike fag. Er åpen for det meste av undervisning på dette nivået

Jeg har erfaring fra 6 uker i praksis samt vikar på barneskole. Jeg er glad i variert og i spirerende opplegg.

Bergen
150kr/h
Daniel
1. kurs gratis!

Sampolstudent tilbyr leksehjelp og undervisning i Historie, geografi og samfunnsfag opp til vgs nivå :)

Innledningsvis ønsker jeg å samtale om faget med eleven i forkant av undervisning. Dette er for å være i bedre stand til å avdekke eventuelle styrker og/eller svakheter i forståelsen av emnet til eleven. Å ha en innledende idémyldring ser jeg på som et veldig sentralt premiss for videre læring.

Oslo
150kr/h
Afrar nishat
1. kurs gratis!

Hei. Jeg er en flink privatlærer i mattematikk 1P og samfunnsfag. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.

Jeg bruker ulike metoder for å lære andre, det spørs hvordan eleven liker å lære. Den mest effektive metoden er basert på mine tidligere erfaringer, altså jeg lærer andre ut ifra hvordan jeg har selv lært og forstått det. Jeg bruker også bilder, powerpoint og videoer for å lære bort stoffet. Det er også viktig å skape entusiasme for faget og reflektere og diskutere ulike emner.

Trondheim
200kr/h
Theresa
1. kurs gratis!

Statsvitenskapstudent tilbyr undervisning i språk- og samfunnsfag opp til universitetsnivå i Trondheim

Basert på mine erfaringer som elev og student, så tar jeg utgangspunkt i dette. Jeg er svært opptatt av å føre dialog med elevene fremfor monolog. Elever lærer best dersom undervisningen foregår gjennom toveisdiskusjoner, empiriredegjørelse, casestudier samt åpne diskusjoner som setter teorien ut i praksis.

Hamar
300kr/h
Linn
1. kurs gratis!

Historielærerstudent ved UiO, med 120 studiepoeng i samfunnsfag og 2,5 års erfaring som lærervikar ved voksenopplæring, norskkurs og grunnskoleundervisning. Vil tilby kurs i historie og samfunnsfag ba

Jeg kartlegger elevenes nivå (språklig og/eller kunnskap), og tar så stilling til hvorvidt det er stor eller liten gruppe, eller enkeltelever. Er det spesifikke områder ved faget elevene ønsker å jobbe med, eller er det faget i sin helhet. Legger så opp et læringsmål basert på dette, som gir retningslinjer for videre arbeid.

Brekstad
500kr/h
Anne-lise
1. kurs gratis!

Allsidig og erfaren lærer med lang fartstid i norsk, samfunnsfag, voksenopplæring, spesialpedagogikk, kunst og håndverk, mat og helse

mine undervisningsmetoder er at elevene selv er delaktige i undervisningen. en til en eller klasseundervisning. Bruker internett og bøker. Spesielle opplegg ved behov.

Kolbjørnsvik
170kr/h
Elise
1. kurs gratis!

Tidligere student ved NTNU med fullført bachelor i statsvitenskap tilbyr kurs i samfunnsfaglige emner opp til universitetsnivå i Arendal og på nett

Jeg liker å introdusere emner og temaer på en praktisk måte, og har stor tro på at læring er mer effektivt dersom temaet tas opp på en morsom og interessant måte. Hvert kurs blir selvsagt lagt opp til den enkelte elev, alt ettersom hvordan de lærer best.

Trondheim
200kr/h
Camilla
1. kurs gratis!

Sosialantropolog tilbyr hjelp med samfunnsfag og sosial vitenskap til og med universitetsnivå

Min undervisningsmetode er basert den individuelle studenten og den gode samtalen. Gjennom diskusjon og samarbeid kan man tilegne seg mye kunnskap. Samtidig passer ulike metoder til forskjellige personer og god dialog og åpenhet er som oftest svaret.

Bergen
200kr/h
Ida
1. kurs gratis!

Utdannet med mastergrad i migrasjon og tilbyr undervisning i samfunnsfag, engelsk, norsk (leksehjelp til barn også OK!)

Jeg vil alltid gå i dybden når jeg underviser, og få fram den undervisningsmetoden som passer best til deg! Jeg har vært lærervikar på en internasjonal skole og kan derfor også undervise på engelsk.

Bergen
250kr/h
Jenny
1. kurs gratis!

3 VG ELEV TILBYR SAMFUNNSFAG-KURS, har hatt privatisteksamen m karakter 6 - perfekt hvis du skal ha eksamen, tentamen, prøve etc.

jeg tilpasser alle mine timer etter hvem eleven er og hvordan du lærer best, om det er for eksempel ved praktisk arbeid muntlig eller skriftlig kan det tilpasses etter hvordan du, eleven vil ha det.

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Samfunnsfag