Hjemmeside Hjelp
Hjelp Gi kurs

Finn Statsvitenskaplærere

15 lærere klare for å hjelpe deg med Statsvitenskap

Lær Statsvitenskap online eller ansikt til ansikt med lærerutvalget vårt

Tromsø
180kr/h
Tobias
(4 avis)
1. kurs gratis!

Bachelorstudent i Statsvitenskap ved UiT tilbyr en god innføring i faget for deg med politisk interesse

Min undervisningsmetode skal være med på å skape interesse og forståelse rundt poltikk og hvilken funksjon det har for samfunnet vårt. Jeg mener det derfor er viktig med et gjensidig forhold for dere som vil lære og meg for at dere skal få den kunnskapen dere trenger og ønsker å lære mer om.

Oslo
250kr/h
Jakob
(4 avis)
1. kurs gratis!

Lektorstudent med flere års erfaring som lærer på alle skoletrinn gir kurs i samfunnsfag, historie og engelsk.

God undervisning avhenger av situasjonen. For at eleven skal få maksimalt utbytte er det kritisk at jeg tilpasser undervisning etter hver elev og etter hvilke kompetansemål som skal trenes på. Jeg har et grunnleggende positivt elevsyn og mener en god relasjon er viktig for å få et stort læringsutbytte.

Oslo
187kr/h
Peter christian
1. kurs gratis!

Nyutdannet samfunnsviter og redaktør med bachelorgrad (honours) i Political science. Teoretiske røtter i den amerikanske tankeskolen. Hadde hovedfokus på internasjonale relasjoner, komparativ politikk

Jeg begynner undervisningen med sterk vekt på kildekritikk og kommunikasjon. Jeg søker tillit hos mine elever slik at jeg kan bygge et læremiljø der eleven(e) føler seg komfortable med å uttrykke seg åpent og kreativt om læreteksten, uavhengig av hvorvidt teksten er gammel eller moderne. Forholdet mellom meg og eleven(e) er på sitt beste når det er gjensidig utfordrende.

Bekkestua
150kr/h
Jonas
1. kurs gratis!

VGS elev tilbyr kurs i samfunnsfag, sosiologi og politikk i Oslo og omegn

Jeg introduserer emnet ved å gi den jeg underviser en rolig start, hvor en generell forståelse av temaet er i fokus. Dybde og kontekstualisering kommer deretter.

Klepp
190kr/h
Annam
1. kurs gratis!

Former university lecturer with an M.Phil degree in International Relations and specialising in Identity Politics gives lectures to students interested in South Asian Politics at home and online

With the help of relevant case studies, I aim to integrate theoretical concepts with practical knowledge. With over three years of experience teaching Master level students, I aim to teach undergraduate students and those interested in South Asian politics.

Oppegård
200kr/h
Simen
1. kurs gratis!

Ungdomspolitiker med lang erfaring fra politikken gir undervisning i samfunnsfag til elever på ungdomsskolen og videregående

Jeg introduserer emne ved å høre hvilken måte du selv ønsker å lære dette. Ved å kartlegge din motivasjon for å lære det, og hvordan du selv opplever å lære best kan jeg lettere lære bort.

Bergen
150kr/h
Daniel
1. kurs gratis!

Sampolstudent tilbyr leksehjelp og undervisning i Historie, geografi og samfunnsfag opp til vgs nivå :)

Innledningsvis ønsker jeg å samtale om faget med eleven i forkant av undervisning. Dette er for å være i bedre stand til å avdekke eventuelle styrker og/eller svakheter i forståelsen av emnet til eleven. Å ha en innledende idémyldring ser jeg på som et veldig sentralt premiss for videre læring.

Sogndal
200kr/h
Katarina
1. kurs gratis!

Lektor i engelsk, samfunnsfag og historie som kan hjelpe elevar frå 5. klasse til 3 vgs

Undervisningsmetode vil vere forskjellig frå kva fag ein treng hjelp i. For eksempel vil det i engelsk vere naturleg å bruke meir tid på å lære grammatikk, skrivekurs osv.

Kolbjørnsvik
170kr/h
Elise
1. kurs gratis!

Tidligere student ved NTNU med fullført bachelor i statsvitenskap tilbyr kurs i samfunnsfaglige emner opp til universitetsnivå i Arendal og på nett

Jeg liker å introdusere emner og temaer på en praktisk måte, og har stor tro på at læring er mer effektivt dersom temaet tas opp på en morsom og interessant måte. Hvert kurs blir selvsagt lagt opp til den enkelte elev, alt ettersom hvordan de lærer best.

Lillehammer
200kr/h
Odd gunnar
1. kurs gratis!

Masterstudent i Historie gir kurs til elever i alle aldre i historie og samfunnsfag

Jeg baserer mine kurs på kartlegge elevene sine behov og undervise for å matche disse behovene. Viktig for meg å ha et godt forhold til elevene personlig.

Sandnes
300kr/h
Michael
1. kurs gratis!

Jurist tilbyr individuell- og gruppeundervisning i samfunnsfag, rettslære og historie opptil bachelornivå.

Jeg er meget fokusert på at eleven skal lære å forstå konseptene først. Jeg gjør dette med å gjøre stoffet interessant og relaterbart, det blir da gøy, og diskusjonen flyter gjerne fra der. Neste skritt er å sørge for at pensum sitter inne slik at eleven oppnår gode resultat.

Oslo
200kr/h
Erle
1. kurs gratis!

Lektorstudent ved UiO tilbyr undervisning i samfunnsfag til elever på US og VGS

For meg er det viktig å se hva du som elev allerede kan og bygge videre kunnskaper på dette. Jeg bruker varierte metoder som kombinerer typisk tavleundervisning med oppgaver og diskusjoner. Min filosofi er at man lærer av å gjøre.

Oslo
300kr/h
Philip
1. kurs gratis!

Bachelor i statsvitenskap, og politisk nerd :) Holder til i Oslo, og kan gi kurs fra ungdoms til VGS trinnet.

Å skape entusiasme for faget og sørge for at man får stoffet lært grundig, samtidig som det skjer i en hyggelig atmosfære med høy takhøyde for diskusjon og refleksjon rundt emner.

Oslo
200kr/h
Asdsd
1. kurs gratis!

Jdjd skk saaa vvv www ttt rrr vvv mmm lll sss ppp

adasd sdsd d d d d d d d d dd dd d d d d dsds

Molde
50kr/h
Victoria
(2 avis)
1. kurs gratis!

Effektivt,
Raskt, Økonomisk

Lær i trygge rammer

1
Finn den perfekte privatlæreren
på vårt verifiserte lærernettverk
2
Reserver kurset ditt i dag
og få svar i løpet av 24 timer
Med full frihet
Du har full kontroll over betalingen, timeplanen og kommunikasjonen med læreren din

Se alle våre Statsvitenskapkurs

Tusenvis av lærere kan lære deg Statsvitenskap,
finn privatundervisning i nærheten av deg.

Etter by

Etter nivå

Etter land

La en privatlærer hjelpe deg å utvide horisonten din og utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i Statsvitenskap